Kleine gemeenten in financiële problemen door bijstand

1

Kleine gemeenten (tot 50.000 inwoners) in Nederland kennen relatief grote tekorten doordat het aantal burgers dat afhankelijk is van een bijstandsuitkering in 2010 sterk gegroeid is.

Dat blijkt uit

onderzoek van SGBO in samenwerking met Stimulansz.

In grote gemeenten is

in 2010 het aantal WWB-uitkeringen met 7% gegroeid, in kleine gemeenten

met 12%. Vooral de jeugdwerkloosheid is sterk gestegen en de instroom

in de WIJ zorgt derhalve voor een belangrijk deel van de

bestandsstijging. De hogere kosten door de toename van het bestand en de

verlaagde budgetten vanuit het Rijk veroorzaken gezamenlijk dat kleine

gemeenten in 2010 bijna een kwart meer hebben moeten uitgeven aan

uitkeringen dan beschikbaar was.


Volgens SGBO/Stimulansz blijkt hieruit hoe nadelig de

financieringssystematiek vanuit het Rijk voor kleine gemeenten is in

tijden van sterk oplopende werkloosheid. Het budget voor kleine

gemeenten wordt namelijk gebaseerd op het aantal uitkeringen in de

voorgaande jaren. Grotere gemeenten worden daarentegen financieel

gecompenseerd voor ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

Effectief re-integratiebeleid

Kleine gemeenten kunnen de financiële tekorten deels

tegengaan door nog grotere inspanningen om WWB-ers weer aan het werk te

krijgen, zelfs al is dat parttime. Een effectief re-integratiebeleid is

voor kleine gemeenten is belangrijke mate afhankelijk van het al dan

niet succesvol samenwerken met andere partijen of andere gemeenten.

Bovendien kunnen zij nog meer aandacht besteden aan vroegtijdig opsporen

van fraude en terugvorderen van onterechte uitkeringen.

Die aanpak

heeft in 2010 al tot enig succes geleid, de ontvangsten op

terugvordering en verhaal zijn gestegen en het gemiddeld fraudebedrag

ook, hoewel het aantal geconstateerde fraudegevallen gelijk is gebleven.

Ook leidt de inzet op efficiëntieverbetering tot resultaat: de

uitvoeringskosten zijn in 2010 voor het eerst gestabiliseerd en de

doorlooptijden van aanvragen zijn de laatste jaren steeds korter

geworden.

Over Auteur

1 reactie

  1. Hoe staat het met de VAZALO wetgeving?
    uit de ijskast halen misschien…

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden