Nieuwe Wwb half jaar later van kracht

0

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel Maatregelen Wwb aangenomen. De maatregelen gaan een half jaar later dan eerder was gepland van kracht, tegelijkertijd met de invoering met de Participatiewet op 1 januari 2015.

De VNG is tevreden met het uitstel. Gemeenten hoeven hun werkprocessen maar één keer aan te passen en hun inwoners maar één keer te informeren over wijzigingen. Dit scheelt dubbel werk, stelt de vereniging. Punt van zorg is nog steeds de vraag hoeveel beleidsruimte gemeente hebben. “Met de aanpassingen die staatssecretaris Jetta Klijnsma in het wetsvoorstel doorvoert, hebben gemeenten iets meer bewegingsruimte gekregen, maar nog steeds schrijft de wet in detail verplichtingen en maatregelen voor.”

Wijzigingen
De bijzondere bijstand wordt structureel verhoogd. “Het is jammer dat het wetsvoorstel geen ruimte biedt voor het verstrekken van categoriale bijzondere bijstand. De verschuiving van de categoriale naar de individuele bijzondere bijstand en de individualisering van de langdurigheidstoeslag hindert gemeenten bij de uitvoering van de armoedebestrijding. De verschuiving leidt namelijk tot wel vier keer meer werk. Dit is extra lastig omdat gemeenten steeds meer mensen moeten bedienen.”

Het amendement om AOW’ers en mantelzorgers uit te zonderen van de kostendelersnorm, haalde het niet in de Tweede Kamer. De groep jongeren van 18 tot 20 jaar die nog thuis woont, wordt wel uitgezonderd van de kostendelersnorm. De VNG vindt dat je met dit wetsvoorstel de mantelzorg eerder afremt dan stimuleert. “Als een bijstandsgerechtigde mantelzorg krijgt, kan dit al snel leiden tot verlaging van zijn uitkering. Dit staat haaks op het feit dat gemeenten de eigen kracht van mensen willen stimuleren door ook het netwerk van de betrokkene bij de zorg te betrekken.”

Ontwijking kostendelersnorm

De Kamer stemde ook in met een motie die de regering verzoekt om in overleg te gaan met gemeenten, om te borgen dat de kans op ontwijking van de kostendelersnorm wordt geminimaliseerd en om te onderzoeken hoe het aantal kostendelers gemonitord kan worden. De leden Heerma en Van Weyenberg dienden deze motie in, omdat zij constateren dat er financiële prikkels zijn om de kostendelersnorm te ontwijken, bijvoorbeeld door inschrijving op een onjuist adres of door het aangaan van een commerciële huurrelatie.

De vier weken-zoektijd zal niet gelden voor uitkeringsaanvragers vanaf 27 jaar. De huidige WWB kent een zoektijd van vier weken voor uitkeringsaanvragers die jonger zijn dan 27 jaar. Staatssecretaris Klijnsma kondigde aan dat er een apart wetsvoorstel komt voor de taaleis. Hierin worden de voorwaarden in het kader van de bijstand uitgebreid met een taaleis, om de kansen voor participatie op de arbeidsmarkt te vergroten.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden