Onenigheid over werk naar werk in cao

2

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de vakbonden hebben meters gemaakt op weg naar de zogenoemd cao van de toekomst, maar over de van-werk-naar-werk afspraken heerst nog verdeeldheid.

 

“De VNG en de bonden een tekstvoorstel gemaakt voor herziening van hoofdstuk 10d van de CAR, waarin de van-werk-naar-werk afspraken worden opgenomen”, schrijft de VNG. “De uitwerking van dit deel van het akkoord duurt langer dan gepland.” Half december gaan de gesprekken tussen de vereniging en de bonden verder.

Dat gesprek zal gaan over twee verschillende punten:

“De overgang van bestaande sociaal plannen, gebaseerd op het huidige hoofdstuk 10d, naar de nieuwe afspraken. VNG houdt vast aan de afspraak dat bestaande sociaal plannen worden gerespecteerd, met dien verstande dat wij wel een afspraak willen maken over sociaal plannen zonder eindtermijn.

De vraag voor welke categorieën de maximale bemiddelingstermijn van 2 jaar geldt. De afspraak is gemaakt dat deze  termijn geldt voor de medewerkers die ook in de huidige systematiek recht hebben op een re-integratietermijn. Dat betekent dat een wachttijd geldt van 2 jaar. De bonden zien dat anders.”

Waarover zijn de bonden en de VNG het wel eens?

De VNG benadrukt dat het vooralsnog gaat om het vormen van een visie over de toekomstige cao. In januari wordt tijdens een werkconferentie een routekaart voor de transitie naar een nieuwe rechtspositieregeling afgesproken. Toch is het zeer waarschijnlijk dat een afspraak over arbeidsmobiliteit hiervan deel gaat uitmaken.

Het is de bedoeling de mobiliteit van gemeenteambtenaren te stimuleren door een ander soort aanstelling. “De afspraak is dat per 1 januari 2013 iedere ambtenaar een aanstelling in algemene dienst heeft bij de gemeente.” Over het loopbaanbudget wordt medio deze maand gesproken.

Over Auteur

2 reacties

  1. Hoor ik dit artikel te kunnen begrijpen?
    In de huidige systematiek recht hebben op een reintegratietermijn?
    Wachttijd?
    Overigens, deze CAO loopt eind van dit jaar al af. Laat de implementatie maar zitten?

  2. W.b.t. cao-visie lijkt de aanstelling in algemene dienst me een prima idee, al moet mobiliteit ook geen doel op zich worden.
    Persoonlijk zou ik graag de ‘oude lullendagen’ ter discussie stellen, die nu al vanaf 30 jaar (!) toegekend worden. Een bizarre regeling die zsm omgezet moet worden naar iets waaraan w?l behoefte is (salaris, scholing, vermindering werkdruk voor 60-plussers etc.)

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden