2015: Jaar van zaken om thuishulp

2

De voorbeeldbrieven liggen klaar. Nu de rechter heeft geoordeeld dat een ouder echtpaar in het Friese Dantumadeel hun thuishulp moeten behouden, zijn de messen geslepen om deze manier van bezuinigen met de ondersteuning van een belangenvereniging te bestrijden.

Ieder(in), het Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte, “is blij met deze belangrijke uitspraak”. De rechter geeft de belangenvereniging op alle punten gelijk.

Gemeenten mogen huishoudelijke hulp niet zomaar schrappen, oordeelt de rechter in de uitspraak van de zaak die een bejaard echtpaar samen met Ieder(in) heeft aangespannen tegen het zonder nader overleg schrappen van huishoudelijke hulp.

“In de Wmo is het gesprek (het keukentafelgesprek) tussen burger en gemeente essentieel”, staat op de website van het netwerk. “Niet alleen als het gaat om huishoudelijke hulp, maar ook bij andere ondersteuning die nodig is, zoals begeleiding, dagbesteding of praktische voorzieningen.”

Stortvloed rechtszaken
Gemeenten kunnen een stortvloed aan procedures verwachten, na dit oordeel over het schrappen van de huishoudelijke hulp, zegt hoogleraar staatsrecht Douwe Jan Elzinga van de Rijksuniversiteit Groningen tegen het Nederlands Dagblad. Het Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte staat in ieder geval klaar voor actie. Met een voorbeeldbrief wordt het mensen eenvoudig gemaakt om bezwaar in te dienen tegen gemeenten die willen bezuinigen op de huishoudelijke hulp.

Ook cliëntenorganisaties en vakbond FNV roepen op bezwaar te maken als gemeenten de hulp zonder overleg willen schrappen.

Meer met minder
Vooral gemeenten in Noord- en Oost-Nederland proberen door het stoppen van de thuishulp uit de kosten te komen. Zij zullen op zoek moeten naar andere manieren om te bezuinigen. “Een categoriale stopzetting die voor alle burgers in een bepaalde gemeente geldt omdat de gemeente het beleid verandert kan niet”, oordeelt de rechter. “Zeker niet zonder deugdelijk onderzoek te doen en rekening te houden met de omstandigheden.”

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

2 reacties

 1. De staatssecretaris reageerde met ‘tevreden, zo is de wet bedoeld’. Dat ontneemt mij de moed om een rechtszaak te beginnen. Het sleutelwoord is ‘zorgvuldig’. Dat was het niet in Friesland en moet dus beter. Wat er nu bereikt is, is dat er een gesprek aan tafel komt en dat de uitslag in de meeste gevallen hetzelfde zal zijn. het kan overigens slechter: onze gemeente zegt ‘klaar’ te zijn, maar als PGB- HH1 cliënt heeft mijn vrouw nog niets ontvangen. Op e-mailtjes hierover ook nog geen reactie…
  Het gerucht gaat dat behalve voor de minima HH per 1 juli 2015 zal vervallen. ook als je indicatie hebt tot in 2018. De wet veranderen is voldoende om indicaties te schrappen. Hoe zorgvuldig kun je zijn…

 2. Frits van Vugt (Public Consultancy) op

  Ik denk dat de verkeerde conclusies worden getrokken uit de uitspraak van de rechter.

  De bezuinigingen zijn niet van de baan, en daarmee ook het herijken van huishoudelijke hulp ook niet.
  Waar het op neer komt is dat sommige gemeenten gedacht hebben met brieven de boel op te lossen, terwijl zorgvragers recht hebben op een gesprek (met onderzoek van hub situatie) conform de daarvoor onlangs vastgestelde gemeentelijke verordening Maatschappelijke ondersteuning. Als gemeenten dat netjes doen, en vervolgens besluiten dat er in een specifiek geval geen (aanvullende) zorg (meer) nodig is, voldoet men aan de eisen van de wet en van de Friese rechter.

  En vervolgens zal er best wel ergens weer een proefproces worden aangespannen of het wel goed is gegaan.
  Maar bezuinigingen tegenhouden kan een rechter nu eenmaal niet….