Budget voor huishoudelijke hulp is bekend

0

Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft becijferd dat gemeenten voor 2012 kunnen rekenen op een macrobudget van 1431 miljoen euro voor huishoudelijke hulp.

De werkelijke uitgaven waren in

2010 iets lager dan het rijksbudget: 1319,9 miljoen euro in plaats van

de gebudgetteerde 1327,3 miljoen euro.

In het bestuurlijk overleg tussen rijk en gemeenten is

afgesproken dat het macrobudget voor de  huishoudelijke hulp voor 2012

wordt gebaseerd op de uitgaven in 2010, gecorrigeerd met de prijs- en

volumeontwikkelingen tussen 2010 en 2012. De werkelijke uitgaven waren

in 2010 iets lager dan de verwachte uitgaven en het daarop gebaseerde

rijksbudget: 1319,9 miljoen euro in plaats van de gebudgetteerde 1327,3

miljoen euro.

Daling natura
Het SCP heeft

voor 2012 het macrobudget becijferd op 1430,9 miljoen euro. Sinds 2005

zijn de uitgaven voor hulp in natura sterk gedaald door een lagere

volumegroei, lagere prijzen en een verschuiving van relatief dure

huishoudelijke hulp naar de relatief goedkope huishoudelijke hulp1, wat

tot een vermindering met 302 miljoen euro opleverde.

De

uitgaven voor het persoonsgebonden budget (pgb) vielen 99 miljoen

euro hoger uit. Tegelijk was de opbrengst uit eigen bijdragen lager dan

verwacht: € 47 miljoen. Daarnaast bleef een restpost over van  78

miljoen euro, bestaande uit niet gedocumenteerde uitgaven.

Over Auteur

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden