CG-Raad: ‘Regionale aanpak nodig voor Wmo’

1

Directeur Ad Poppelaars van de CG-Raad is absoluut niet tevreden over de ‘integrale samenwerking’ van en binnen gemeenten. De regionale schaal leent zich beter voor deze taken.


Met de bezuinigingen in

het vooruitzicht, vreest Poppelaars voor de de samenwerking tussen

gemeenten. “Bezuinigingen op het ene terrein leiden tot extra kosten

voor andere voorzieningen.”


Poppelaars geeft als voorbeeld het voornemen het aantal mensen in de sociale werkvoorziening te beperken. “Dat zal als effect hebben dat zij

thuis komen te zitten en verwanten uit het arbeidsproces halen. Of ze

gaan door naar een AWBZ-voorziening.” Wat nodig is, aldus Poppelaars,

is een regionale aanpak waarin gemeenten samenwerken, en versterking

van cliëntenparticipatie.

Kanteling

Poppelaars,

directeur van de CG-raad, sprak op 25 mei tijdens het Wmo-congres van

Zorg+Welzijn
in Nieuwegein. Hij is kritisch over de samenwerking, en niet

zonder argumenten: “We zien dat gemeenten snel overgaan tot de

Kanteling
, de nieuwe werkwijze van gemeenten om samen met de burger de

ondersteuning vast te stellen. We zien Wmo-ambtenaren bij cliënten aan

tafel schuiven. Maar uit onderzoek van kenniscentrum MOVISIE blijkt dat

meer dan de helft van deze consulenten op lbo-niveau zijn opgeleid. Dan

ben je niet goed bezig,” vindt Poppelaars.

Nederland

telt 600.000 chronisch zieken en gehandicapten, veel van hen zijn lid

van een van de 200 patiëntenverenigingen. Zij begrijpen inmiddels heel

goed dat ze een eigen verantwoordelijkheid hebben om mee te doen in de

maatschappij, meent Ad Poppelaars. “Ze gaan eigen talenten ontwikkelen

en zelf een pad uitzetten. Maar daarvoor is ook zelfvertrouwen nodig en

vertrouwen in professionals en het eigen netwerk.”

Nieuwe Stijl

“Bovendien

is een aantal voorzieningen onmisbaar om te kunnen participeren. De

belangrijkste zijn Wmo Nieuwe Stijl en passend onderwijs. Want zonder

een goed diploma is het niet mogelijk een plaats op de arbeidsmarkt te

vinden. Die juist steeds meer belangrijk wordt om inkomen te verwerven

om zelf een deel van de zorgkosten te financieren, omdat daarop wordt

bezuinigd.”

Begeleidingsvoorzieningen

voor de chronisch zieken en gehandicapten, die nu uit de AWBZ worden

overgeheveld naar de gemeenten, worden aan de Wmo gekoppeld. De

directeur van de CG-Raad doet een beroep op meer samenwerking en

integraal beleid. Hij roept het ministerie van VWS op de voortgang

gericht te controleren: “Heb het lef een onafhankelijke

cliëntmonitoring in te zetten, dan weten waar het wel en niet goed gaat

in het land.”

Over Auteur

1 reactie

  1. lsclienten staan letterlihk aan de kant. Gemeenten bepalen wat goed voor jou is endat betekend heel vaak dat als je bv huishoudelijk hulp wilt hebben zij bepalen hoe en wat etc. ik heb totaal geen vertrouwen in zowel de gemeente als dit kabinet.

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden