Geen tijd voor zorgcontracten Wmo

0

Nieuw onderzoek naar de transities van taken geeft weer reden tot zorg. “Zelfs de contracten voor de Wmo zijn niet afgesloten.”

Voorzitter Frits van Vugt van de Rekenkamercommissie Hulst en Terneuzen geeft een samenvatting van de resultaten. “Na Overbetuwe heb ik inmiddels ook een onderzoek afgerond naar de decentralisaties in het sociale domein in Terneuzen. Ook hier weer: gebrekkige sturing door raad en college, weinig controle door de raad, financiële risico’s niet beheerst, en zelfs de contracten voor de Wmo zijn niet afgesloten.”

Het beleidskader voor de decentralisaties van de jeugdzorg en de nieuwe Wmo-taken vertoont diverse mankementen, is de waarschuwing van de commissie. “Zo is er nog steeds geen beleidsplan voor de Wmo door het college van B&W aan de raad voorgelegd dat aan de nieuwe wet voldoet. En er zijn geen meetbare doelen en te verwachten resultaten vastgesteld voor beide decentralisaties in het sociale domein.”

[([003_RBIAdam-image-1489133.jpeg])]

Eerder verschenen:

Raad kan wel sturen in Sociaal Domein>>

Vooral het decentraliseren van de ondersteunende begeleiding van de AWBZ naar de Wmo blijkt een zwarte doos te zijn voor de raadsleden. “Het is tevens duidelijk dat de raad onvoldoende geïnformeerd is geweest over de invoering van de organisatorische veranderingen in het sociale domein”, zegt voorzitter Van Vugt.

Het rapport van de Rekenkamercommissie is te vinden als bijlage.

Aanbevelingen
De raad moet al voor het opstellen van de transformatieagenda goede afspraken met het college maken over welke thema’s hij op welk moment in debat wil, en welke informatie hij daar voor nodig heeft. “Afspraken over de inhoudelijke monitoring van de resultaten van de aangeboden zorg zijn ook nog niet gemaakt, en dat wordt tijd, want deze zorg wordt momenteel al geleverd.”

[([004_rb-image-1627714.jpeg])]

Congres Jeugdzorg 2015:

Voorzitter Frits van Vugt is een van de sprekers bij dit jaarlijkse congres>>

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.