Opinie Meer doen met minder Wmo-budget

0

Meer doen met minder geld betekent efficiënter handelen. Een efficiënte gemeente richt zich niet op bedrijfsmatigheid, maar op bestuursmatigheid.

– COLUMN – Inkoop & Aanbesteden –

Het nieuwe kabinet zet bezuinigingen op de ouderenzorg niet door. Toch is duidelijk dat de overheid zal moeten bezuinigen in de nasleep van een economische en financiële crisis, waarbij de gemeentelijke overheid ook nog meer taken moet gaan uitvoeren. Het zal de uitvoering van de Wmo door gemeenten zeker gaan beïnvloeden.

De komende jaren zal het voor gemeenten een uitdaging zijn om met minder geld meer te kunnen doen. De oude kaasschaafmethode, saneren op de millimeter, levert geen structurele oplossingen. Het verhogen van gemeentelijke belastingen is politiek ongewenst. Taken afstoten is tot slot een illusie; gemeenten krijgen zoals al aangegeven is juist meer taken.

Gemeenten moeten bestuursmatig efficiënter werken, vanuit een efficiëntieprogramma. Dit programma bestaat uit verschillende implementatieprojecten voor de negen prestatievelden van de Wmo. Het doel: om structureel het resultaat van “meer met minder” te realiseren. Ons bureau benadert efficiëntieproblemen bij gemeenten op een geheel eigen wijze. Wij noemen dit daarom ook bestuursmatige efficiëntie en niet bedrijfsmatige efficiëntie. Ons uitgangspunt is dat elke organisatie een samenspel is van activiteiten.

Die activiteiten maken onderdeel uit van een keten van waardevermeerdering (The Value Chain). Verschillende organisaties voeren verschillende activiteiten uit in die waardeketen. De keten loopt bijvoorbeeld van de mijnbouwmaatschappij die ijzererts delft, naar de hulpmiddelenfabrikant die er een rolstoel van giet, tot de gemeente die deze koopt en de burger die hem gebruikt.

Door strategisch te opereren in de waardeketens waarbinnen de gemeenten opereren kunnen zij structureel meer doen met minder middelen. Eerst moeten de waardeketens in beeld worden gebracht, daarna zijn aanpassingen nodig, die goed moeten worden doorgevoerd.

De vraag is: wil je een deel van de Wmo of juist de hele uitvoering ervan onderzoeken? Wilt Gaat het alleen om de inkoop of indicatiestelling of juist het samenspel aan activiteiten? De beste oplossingen zijn te genereren op basis van een totaalonderzoek van de uitvoering van de Wmo in uw organisatie, aan de hand van de volgende stappen:

  1. Het in kaart brengen van de activiteiten die onderdeel uitmaken van de waardeketen.
  2. Het in kaart brengen van de kosten die uw organisatie toebedeelt aan de verschillende activiteiten die u uitvoert in de waardeketen.
  3. Het doorvoeren van een benchmark onder vergelijkbare gemeenten.
  4. Het opstellen van een strategie voor het verbeteren van de waardeketens.
  5. Becijferen, kostenbesparing en uitschrijven van een efficiëntieprogramma met verschillende implementatieprojecten voor de negen prestatievelden van de Wmo.
  6. Het samen uitvoeren van de implementatieprojecten; bestuursmatig efficiënter werken wordt structureel gerealiseerd.

Hans Scholten is commercieel directeur van adviesbureau Factum.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden