Minder budget voor Wmo

0

Gemeenten krijgen minder budget voor de Wmo, omdat ongeveer 14.000 mensen een herindicatie hebben gekregen voor de Wet langdurige zorg (Wlz). De bijstelling van het bedrag per gemeente wordt in de meicirculaire 2015 verwerkt.

De 14.000 mensen zijn cliënten met een extramurale AWBZ-indicatie die op grond van hun grote zorgvraag en behoefte aan 24 uurs- toezicht vallen onder de toegangscriteria van de Wlz. Voor deze groep zogeheten ‘Wlz-indiceerbaren’ heeft staatssecretaris Martin van Rijn een overgangsrecht gecreëerd op verzoek van de Tweede Kamer. Het gaat zowel om jeugdigen als volwassenen. Er zijn relatief veel mensen met een persoonsgebonden budget bij.

Wmo-budget
Gemeenten hebben voor deze groep vaak al wel zorg gecontracteerd. Mogelijk kunnen ze hun volumeafspraken niet nakomen nu deze cliënten onder de Wlz vallen. In dat geval moeten de contracten worden opengebroken, zo heeft Van Rijn bepaald. De afname van het aantal cliënten voor het Wmo-domein leidt tot een correctie van het Wmo-budget. De bijstelling van het bedrag per gemeente wordt in de meicirculaire 2015 verwerkt.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.