Onderzoek: woonservicegebieden goed voor ouderen

4

Ze gaan hier minder snel achteruit en blijven langer zelfstandig: woonservicegebieden. “Ouderen in beter aangepaste woningen gebruiken minder thuiszorg.”

Een woonservicegebied is een wijk met een hoog niveau aan voorzieningen, bedoeld om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Binnen en buiten de woningen zijn aanpassingen gedaan om oudere mensen te helpen zelfstandig te blijven. Dergelijke gebieden vragen om tijd en geld, maar ze verdienen zich op de langere termijn terug, concludeert het onderzoeksrapport: Kwetsbaar en zelfstandig.

Ouderen in woonservicegebieden voelen zich eerder geborgen dan in reguliere wijken. Hierdoor dalen de kosten voor huisvesting, zorg en welzijn. “Ouderen in beter aangepaste woningen gebruiken minder thuiszorg”, schrijven de onderzoekers. “Ouderen in woonservicegebieden hebben minder te maken met ziekenhuisopnames dan (evenzeer beperkte of kwetsbare) ouderen buiten woonservicegebieden.” 

Blauwdruk?

Het advies is goed te luisteren naar de wensen van de ouderen in een wijk. Een vastomlijnde blauwdruk bestaat niet. “Het is ook belangrijk dat een (landelijke) uitwisseling van ervaringen, instrumenten en best practices op dit gebied verder wordt gestimuleerd.” Gemeenten kunnen volgens het onderzoek helpen om het netwerk van ouderen, vrijwilligers en professionals te versterken.

Zoals gezegd vragen de aanpassingen in deze gebieden om flinke investeringen. De uiteindelijke besparingen zijn vervolgens ten gunste van meerdere potten met geld. “In verband met doelmatigheid, de verschillen tussen ‘investeren’ en ‘incasseren’ in woonservicegebieden, en de wenselijkheid om schotten tussen financieringssystemen zo veel mogelijk te doorbreken is actieve betrokkenheid van zorgkantoren in de verdere ontwikkeling van woonservicegebieden wenselijk”, is dan ook het advies.

Voor het onderzoek zijn tien woonservicegebieden onder de loep genomen. Kwantitatief zijn vele enquêtes gehouden; verder zijn diepte-interviews gedaan.

Over Auteur

4 reacties

 1. Mooi idee.
  Misschien is het ook mogelijk om in bestaande flats zoals de IJdoorn en Noordwachter zoiets te bedenken zodat de ouderen daar zelfstandig kunnen blijven wonen. IJdoorn is al 55plus, de Noordwachter begint ook te vergrijzen dus is ook heel geschikt als serviceflat. Denk ik.

 2. Maar waarom altijd in een plaats zelf iets willen regelen hoe mooi kan het niet zijn om voor bepaalde doelgroepen iets buiten af in het groen op te zetten.
  Jammer dat bestuurders daar geen oog voor hebben of niet willen zien .
  Ouderen die de vrijheid gewend zijn en altijd buitenaf gewoond hebben kunnen dan op deze manier ook geclusterd wonen in klein -of midschalige woonservice gebouwen.
  Want nog steeds heeft men het niet door dat
  het wonen en leven in een groene natuurrijke omgeving een beter en gezonder leven geeft.
  Wat uit eindelijk leidt tot minder zorg en stress.
  Overheid en bestuurders doe daar Uw voordeel mee

 3. Rob Moddemeijer op

  Ik denk niet dat het hier gaat om ouderenplekken in het groen, of in de flats. Voor beiden zijn er al mogelijkheden. Ik denk meer in wijkvormen.
  Gebieden rond pleintjes, parkjes met primair (maar niet uitsluitend een mix van gezinnen met kinderen en ouderen (met zorgvoorzieningen voor ouderen gecombineerd met kinderopvang) , andere gebieden met een mix van gezinnen en jongvolwassenen (en evt. ouderen, maar met minder concentratie van voorzieningen).
  En dit zowel in stedelijke vorm, maar vooral in landelijke vorm. Stedelijk wonen is m.i. meer voor jong- en mediumvolwassenen in trek, plus voor de rijkeren die grachtengordels e.d. kunnen betrekken, maar door hun inkomen toch al voldoende aan zorg kunnen komen.
  Door deze mix ouderen/gezinnen en zorg wordt zonder dat hier op ingezet wordt volgens mij een gemeenschapszin en zingeving gestimuleerd.

 4. Het Tympaan Insituut in Den Haag heeft een de methode Ouderenproof al in heel aantal gemeenten toegepast om de wensen en behoeften van ouderen in kaart te brengen; ouderen gaan na een startbijeenkomst in de wijk zelf aan de slag om te kijken wat zij nodig hebben op het gebied van wonen, welzijn en zorg om zo lang mogelijk zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren in hun eigen wijk. Tegelijk gaan zij na wat zij daar zelf in kunnen betekenen, wat zij samen met een corporatie, welzijnsorganisatie of gemeente samen kunnen beteken en stellen zij aanbevelingen op voor de punten die corporatie, welzijnsinstelling of gemeente op zouden moeten pakken.
  Het is een gestructureerde methode waarbij ouderen zelf dit traject in een maand o 8 doorlopen.
  Voor meer info 070 3371000

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden