Radicaal andere Wmo in Rotterdam

3

De gemeente Rotterdam gaat haar zorg- en welzijnsbeleid radicaal anders inrichten.

Voortaan wordt per afgebakend gebied zorg

ingekocht onder regie van een consortium dat uit maatschappelijke

partners bestaat. Hiermee speelt de Zuid-Hollandse gemeente in op de

overheveling van begeleiding naar de Wmo in 2013.


In een brief aan alle zorg- en welzijnsaanbieders in de gemeente

heeft wethouder Korrie Louwes haar nieuwe visie op de Wmo toegelicht. De

stad wil zorg en welzijn doelmatiger aanpakken, mede om voorbereid te

zijn op de overheveling van begeleiding en op de korting van het

Wmo-budget.

Consortium

Programmamanager Sikko Bakker werkt aan het nieuwe beleid. “Dat een

consortium van verschillende maatschappelijke partners per deelgebied de

regie krijgt om zorg in te kopen, werkt veel doelmatiger omdat de

samenwerkende partijen kennis gaan delen. Bovendien kunnen zij van

elkaars infrastructuur gebruikmaken. Een locatie voor dagbesteding van

ouderen kan bijvoorbeeld in de avonduren worden gebruikt door mensen met

een beperking. En in plaats van verschillende zorgverleners voor iedere

doelgroep apart, kunnen we straks met één coördinerende medewerker

meerdere doelgroepen bedienen.”


De regionale cliëntenorganisatie voor mensen met een verstandelijke

beperking, Platform VG Rijnmond, heeft veel vraagtekens over de plannen.

“Ik schrik van zo’n opmerking over één medewerker die beide doelgroepen

kan bedienen. Geldt dat ook voor mensen met een verstandelijke

beperking? Ik hoop van niet, je kunt niet zomaar ouderen samen zetten

met verstandelijk gehandicapten”, zegt voorzitter Kees Marges.

Vervoer

“Of neem

het vervoer. Dat valt straks ook onder de Wmo. Worden ouderen en

autisten in hetzelfde busje vervoerd? Als dat het geval is, vrees ik

ernstige moeilijkheden.” Volgens Marges is zijn cliëntenplatform niet

uitgenodigd om mee te denken over de Wmo nieuwe stijl. “Rotterdam praat

nu alleen nog maar met zorgaanbieders en verzekeraars, maar niet met de

cliëntenbeweging. Wij willen graag tijdig onze feedback geven en niet

pas nadat alle andere partijen hun plannen hebben besproken.”

Volgens Bakker start in 2012 een pilot in drie deelgemeenten:

Hoogvliet, Charlois en IJsselmonde. Hieruit moet blijken of de nieuwe

aanpak succesvol is.

Over Auteur

3 reacties

 1. Manja Ellenbroek op

  Lijkt mij een goed idee! Juist wel samen in de bus!
  Manja Ellenbroek
  DARE TO CARE

 2. John van Hal op

  Is iets wat wij als gemeente Rucphen al ingezet hebben binnen de Wmo en dat nu ook aan hte doen zijn binnen welzijn. Grote verschil met bovenstaande is dat we het samen oppakken met de organisaties en ze dus deelgenoot maken van onze uitdaging. Hierbij is het belabgrijk dat je denkt vanuit kansen en niet vanuit bedreigingen. De werkvloer wil graag vaak zit de angst op managementniveau bij de verschillende organisaties.

  John van Hal
  Wethouder gemeente Rucphen

 3. Karin Berman op

  Angst zit niet alleen op managementniveau, maar vooral ook bij de (toekomstige) cli?nten. Zullen ze wel de zorg blijven krijgen die ze nodig hebben? Wordt er wel voldoende rekening met hun eigenheden en beperkingen gehouden? Zal hun kwaliteit van leven wel voldoende gewaarborgd worden? Want het lijkt soms alleen om de activiteit te gaan (dagbesteding, vervoer, huishouden), maar in feite gaat het ook om de manier waarop dat gebeurt. Als die niet voldoende aansluit bij de persoonlijke problematiek, dan worden (bijvoorbeeld) psychische klachten veel erger. Terwijl de functie begeleiding juist bedoeld is om dit soort klachten te verminderen. In die zin is de functie begeleiding ook een stukje behandeling, ook al wordt dat niet zo genoemd.

  Verder is het van groot belang dat de begeleiders veel ervaring hebben met de doelgroep, omdat het vaak om hele specifieke problematiek gaat. Je kunt iemand die veel ervaring heeft in de ouderenzorg maar niet specifiek met mensen met autisme, niet op een groep zetten waar niet alleen ouderen maar ook mensen met autisme in zitten.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden