Wmo-raden Nieuwe Stijl bevorderen participatie

1

De rol van de Wmo-raad is veranderd. Gemeenten en Wmo-raden zijn constant op zoek naar het meest constructieve evenwicht voor hun samenwerking. “Het begint met signaleren.”

De afgelopen twee jaar is de Wmo geleidelijk veranderd van

een voorzieningenwet naar een participatiewet, ziet Karin Sok, van het

kennisprogramma Cliëntenparticipatie van MOVISIE. Meedoen is het sleutelwoord. Het

gevolg daarvan is dat Wmo-raden minder eenzijdig opkomen voor de belangen van

specifieke groepen. De formele adviesrol van Wmo-raden blijft echter nog steeds

belangrijk.

“Vanuit hun vroegere rol als belangenbehartiger hebben Wmo-raden

Nieuwe Stijl momenteel een bredere kijk op de zaak”, zegt Sok. “De nadruk ligt

ook meer op participatie. De leden kijken ook meer naar het algemene belang van

burgers.”

Participatiewet

De lokale overheid, en natuurlijk de inwoners, zijn volgens

Sok dan ook het beste af met Wmo-raden die bijdragen leveren vanuit hun

overkoepelende kijk op de zaak. “Er is behoefte aan verbreding, omdat het idee

van de Wmo als participatiewet steeds meer voorop komt te staan.” Dit stelt dan

meteen weer eisen aan de samenstelling van de teams die Wmo-raden vormen.

In de beginfase van Wmo-raden werd gedacht dat je

uiteenlopende mensen met uiteenlopende belangen bij elkaar kunt brengen en dat

het dan wel iets wordt en je zo meerwaarde kunt creëren, staat in de binnenkort

te verschijnen publicatie Wmo-raad Nieuwe Stijl? van MOVISIE. En dat is dus

niet zo. Teamontwikkeling speelt bij Wmo-raden ook een grote rol. Als een van

medewerkers aan deze publicatie heeft Sok gemerkt dat de raden steeds

professionelere teams vormen. Dit wel met het gevaar dat zij een half

bestuursorgaan worden.

Evenwicht

De Wmo-raden zijn op zoek naar het evenwicht tussen

professioneel handelen en als vrijwilligers met de voeten in de klei van

invloed zijn op het Wmo-beleid van gemeenten. De invloed is het doel. Waar

gemeenten graag zien dat Wmo-raden zorgen voor meer draagvlaak voor

beleidskeuzen gaan de raden liever eerder om de tafel om dit beleid deels te

bepalen. Is dat een goed idee, volgens Sok?

“Jawel. Vanuit hun signalerende rol kunnen Wmo-raden een

goede invloed hebben. Ze kijken dan naar alle inwoners die vallen onder de Wmo,

maar weten ook welke specifieke groepen mogelijk in de knel komen door een

bepaalde beslissing.” Toch is het ook hier belangrijk te zoeken naar de juiste

balans. “De raden worden eerder betrokken, mondjesmaat. Dat gaat wel beter.

Toch is het belangrijk de grens te bewaken; niet medeverantwoordelijk te worden

voor het beleid.”

Wmo-raden zijn vooral de ogen en oren van de samenleving.

Het gaat om de meerwaarde van hun kennis, vindt Sok. Zij leveren vaak het

integrale beeld en dat is burgerparticipatie. Dat zijn volgens de kenner de

voordelen van deze teams. Maar hun bijdragen aan het draagvlak voor

beleidskeuzen dan? “Het is de vraag of dat een taak voor Wmo-raden is.

Eigenlijk is dat een taak voor de gemeente, voor het college en de raad.”

Taken

Sowieso moeten Wmo-raden kritisch zijn op hun takenpakket.

“Er komen steeds meer taken op ze af, maar het blijft vrijwilligerswerk.” Zeker

als de raden (moeten) fuseren met de contactpersonen voor gemeenten als het

gaat om de Wet werk en bijstand en de Wet sociale werkvoorziening wordt het

lidmaatschap waarschijnlijk een te grote klus. Dan moeten leden met leden van

andere Wmo-raden afstemmen wat ze gaan doen in verschillende gemeenten. “Er is

natuurlijk een grens. Mensen doen dit vaak naast hun werk. Daar moeten

gemeenten rekening mee houden. Stel de vraag: hoe ver kunnen we gaan?”

Lees verder:

Meer informatie over het

kennisprogramma Cliëntenparticipatie >>

Volg Gemeente.nu via Twitter >>

Over Auteur

1 reactie

 1. Roelof Veenbaas op

  Ik kan er geen touw aan vastknopen, dit stuk.

  Wat betekent dat WMO als participatiewet? Wat als je niet kunt participeren?
  “Minder eenzijdig opkomen voor de belangen van specifieke groepen” Wat bedoelt u? Hoe dan wel?

  En als het allemaal zo ingewikkeld wordt als u stelt, hoe moeten de burgers om wie het gaat het dan nog snappen (even los van de WMO raad)?

  “Algemeen belang van burgers” daar is de gemeenteraad toch voor?
  Mensen die een beroep doen op de wmo zijn individuele gevallen met een individueel verzoek om steun, hoezo “algemeen belang van burgers”!
  De staatssecretaris zei nu juist dat de gemeenten dichter bij de burgers staan, ik proef dat niet uit de tendens van dit artikel, voor zover ik het snap dan uiteraard.

  WMO-raden zijn niet bedoeld als vervanging voor de (ambtelijke) ogen en oren van de gemeente, hoe goed hun inbreng ook is!

  Ik zou prijs stellen op minder verhullend taalgebruik en nu eens een duidelijke uitleg hoe gemeenten de taak, die zij door de landelijke overheid in de schoenen krijgen geschoven, gaan uitvoeren. Wat kunnen bijv. pgb-houders verwachten van de gemeente?

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden