Verkiezing 2012: wat te doen met de Wmo?

0

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Wel of niet aanbesteden? Anders organiseren? Een overzicht van de plannen van politieke partijen.

“De PvdA kiest

voor inkomensafhankelijke eigen bijdrages en eigen risico”, schrijft de partij.

De PvdA zal ook hier rekening houden met de cumulatie van extra kosten eigen

bijdrage Wmo en AWBZ.” Ook de SP vindt dat wel een goed idee. Verder benadrukt

de partij het belang van basistarieven. “We gaan een minimale

zorgwaardering van FWG15 voor huishoudelijk verzorgenden wettelijk vastleggen. Geld

dat gemeenten krijgen voor zorgtaken geven zij niet uit aan andere zaken.”

Dan de

VVD. “Ten aanzien

van de budgetten voor sociale voorzieningen (WSW, WMO, jeugdzorg) krijgen

gemeenten de vrijheid om die optimaal te benutten”, schrijft de partij. “Zo

kunnen gemeenten ervoor zorgen dat mensen, die nu te snel worden afgeschreven,

een baan krijgen.”

Gezondheidszorg

Het CDA heeft

weinig te melden over de Wmo. “Wij willen ook mensen die geestelijke gezondheidszorg nodig hebben

stimuleren dat zij zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en participeren

in de maatschappij”, is de enige passage over de wet. “De gemeente ondersteunt

vanuit de Wmo daar waar patiënten te kort komen om zelfstandig te participeren.”

D66 houdt vast aan

het zo lang mogelijk thuis laten blijven van ouderen en zieken. Verder wijdt deze partij niet veel woorden aan de wet. “Bij de aanbestedingen in de

thuiszorg dienen kwaliteit en continuïteit voorop te staan”, stelt GroenLinks.

De SP wil de zorg helemaal niet aanbesteden.

Thuiszorg

De PVV

denkt dat er nog flink wat te besparen valt op de Wmo. Een voorbeeld is

het dichterbij de mensen brengen van thuiszorg”, schrijft de partij. “Dat is

kwalitatief beter, zonder overhead en heeft als bijkomend voordeel dat het ook

nog eens stukken goedkoper is. Dat geldt ook voor het financieren van de zorg

op uitkomst in plaats van aanbod.”

Ook de ChristenUnie ziet kansen op dit gebied. “Voor de meest kwetsbare mensen in onze samenleving

die levenslang en levensbreed een beroep moeten doen op onverzekerbare zorg

blijft de AWBZ bestaan”, staat in het programma. “Het is echter veel

doelmatiger een flink deel van de op dit moment via de AWBZ geleverde zorg

voortaan in de vorm van een voorziening onder te brengen in de WMO.”

Al met al komen de

partijen niet met erg revolutionaire ideeën.

Eerder

verschenen in de serie over verkiezingsprogramma’s:

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden