VNG: ‘herbeoordeling AWBZ/Wmo forse opgave’

2

De VNG krijgt signalen dat voor veel gemeenten de herbeoordeling van AWBZ/Wmo overgangscliënteneen ‘forse opgave’is. De herbeoordeling moet uiterlijk 31 december afgerond zijn

Het herbeoordelen voor de Wmo van cliënten met een AWBZ-indicatie en overgangsrecht (tot uiterlijk 31 december 2015) betekent voor gemeenten een forse opgave. In korte tijd moet een grote hoeveelheid meldingen, gesprekken en onderzoeken plaatsvinden.

De belangrijkste redenen die gegeven worden voor een vertraging zijn

 • De omvang van de groep waarvan de indicatie op hetzelfde moment afloopt. Dit is een ongebruikelijke situatie die de reguliere capaciteit van een gemeente overstijgt.
 • Capaciteitsprobleem binnen de formatie; er moeten in korte tijd veel extra tijdelijke consulenten worden aangetrokken en alle gemeenten vissen in dezelfde beperkte vijver. Er is een tekort aan ervaren consulenten.
 • Gemeenten willen zorgvuldig herbeoordelen en moeten dat doen in het licht van een forse bezuinigingsopdracht (korting van 20%). Dat vraagt tijd

In een notitie heeft de VNG beschreven waarmee een gemeente rekening moet houden, wat te doen om de herbeoordelingen te spreiden, en – tot slot – de ondersteuning van de herbeoordelingsopgave door het CIZ en het Ondersteunings Team Decentralisaties (OTD. Daarbij biedt de VNG de expertpool van het OTD. Gemeenten kunnen tot het eind van 2015 kosteloos een beroep doen op de expert.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

2 reacties

 1. Frits van Vugt (Public Consultancy) op

  Curieus bericht.

  Alsof gemeenten al niet anderhalf jaar op de hoogte zijn van het feit dat ze dit jaar de mensen met een AWBZ-indicatie moeten herbeoordelen.

  Het gaat er op lijken dat er wéér gaat gebeuren wat in veel gemeenten vorig jaar ook al gebeurde: noodzakelijke werkzaamheden vooruitschuiven, met alle (negatieve) gevolgen van dien. Vorig jaar bleken veel gemeenten de boel niet op orde te hebben en waren te laat begonnen aan de decentralisatie-operatie. Met als gevolg  o.a. dat de nieuwe sociale teams er pas per 1 jan. dit jaat  waren en veelal nog niet op sterkte, laat staan met de juiste competenties. Niet ingewerkte teams moesten als de wiedeweerga herbeoordelingen gaan doen voor huishoudelijke hulp en daaarnaast als de nieuwe ingang voor jeugdhulp en nieuwe Wmo gaan fungeren. Uit onderzoek blijkt dat veel teams die taken niet goed op hebben gepakt. En dat was dan ‘alleen’ nog maar de transitie – met de echte transformatie moesten sommige gemeenten zelfs nog beginnen.

  Gemeenten wisten dat ze nieuwe klanten zouden krijgen met de daaraan verbonden nieuwe  onderzoeken, danwel herbeoordelingen voor hen van wie dit jaar de AWBZ- of jeugdzorg-indicatie afloopt. Dat was vooraf goed in te plannen. Het is dan ook verbazingwekkend dat sommige gemeenten nu al aangeven dat het dit jaar niet of nauwelijks gaat lukken.

   

   

 2. Frits van Vugt (Public Consultancy) op

  (vervolg)

  De redenen voor het probleem die de VNG noemt, kloppen overigens niet. De omvang van de groep mag de capaciteit niet overstijgen, want deze groep zal (qua grootte) hetzelfde blijven. Zijn gemeenten daar niet op berekend, dan zitten ze te slapen. Het is geen tijdelijk capaciteitsprobleem: volgend jaar doet zich hetzelfde voor. Slimmer werken en tijdige planning zijn dan nodig. En capabele managers om dit te organiseren.

  De herbeoordelingen vooruit schuiven is zowel vanuit clientoogpunt als politiek gezien geen goede optie. En financieel gezien al helemaal niet.