Buurt Au-pair voor ouderen in Friesland

0

Studenten van de NHL Hogeschool onderzochten de afgelopen maanden in opdracht van Hof en Hiem Thuiszorg en Miks welzijn de behoefte onder jongeren en bij oudere inwoners uit gemeente De Fryske Marren, naar de inzet van au pairs voor ouderen. Recent presenteerden ze hun onderzoeksresultaten.

Ruim 28 procent van de ondervraagde jongeren wil wel aan de slag als au pair bij thuiswonende ouderen. Voor het doen van huishoudelijke klussen draaien ze hun handen niet om. Een deel van hen is ook bereid uitstapjes te maken met ouderen en tot het uitvoeren van administratieve taken.

Weerbarstige praktijk door wetgeving

Het idee om au pairs in te zetten bij ouderen ontstond bij de opdrachtgevers omdat ouderen langer zelfstandig moeten blijven wonen en er een groter beroep op ondersteuning wordt gedaan door familie, buren en vrienden. Au pairs zouden een nieuwe bron van sociale ondersteuning kunnen worden, want nu werken au pairs vooral in gezinnen met jonge kinderen. “De praktijk blijkt weerbarstig”, aldus Harrie Dijkstra, manager Hof en Hiem Thuiszorg. “De studenten stuitten al snel op een wettelijke bepaling dat au pairs uitsluitend aan het werk mogen als er minimaal twee volwassenen deel uitmaken van een leefeenheid. Terwijl alleenstaande ouderen waarschijnlijk meer behoefte hebben aan een inwonende au pair”.

Communicatie

Een andere beperkende factor is de communicatie. Een au pair moet in de optiek van de onderzochte ouderen goed Nederlands kunnen spreken en bij voorkeur ook Fries. “Zeker als iemand zolang bij je inwoont, is dat van groot belang”, zegt een aantal onderzochte ouderen.

Sociale zaken heeft interesse

De organisatie gaat nu in kaart brengen wat nodig is, volgens welke regels. De studenten komen bijvoorbeeld met de aanbeveling van een ‘buurt au pair’, deze is dan inwonend bij een van de buurtgenoten en doet werkzaamheden voor meerdere ouderen in de buurt, zo voldoe je aan de eis van minimaal twee volwassenen. Een andere suggestie is om studenten goedkoop te laten wonen in een zorgcentrum met als voorwaarde dat ze ouderen in de omgeving vrijwillig gaan helpen. Ook het ministerie van sociale zaken heeft er belangstelling voor, zij zijn verantwoordelijk voor wetgeving rondom au pairs”, aldus Hof en Hiem.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden