VNG verbaasd over voornemen persoonlijke verzorging

0

De VNG zegt met verbazing kennis te hebben genomen van het bericht dat de persoonlijke verzorging overgeheveld wordt naar de zorgverzekeraars.

Aan de bestuurlijke tafel is hier met de VNG niet overgesproken. Toch het gremium waar dat naar boven had moeten lkomen in plaats van via de media.

Daarnaast wordt door de VNG sterk betwijfeld of het Rijk inderdaad de € 100 miljoen die het denkt te besparen op deze manier zeker stelt. De nadelen aan de overhevelingen zijn volgens de gemeentelijke belangenvereniging groot.Bij deze verandering staat volgens de VNG de burger niet centraal, de verwachting is dat de persoonlijke verzorging niet beter en niet goedkoper zal worden.

De VNG somt zelf de drie belangrijkste argumenten op:

  • De verlaging van kosten van het Rijk zal omgekeerd tot gevolg hebben dat de kosten worden neergelegd bij mensen zelf, omdat de premie van de zorgverzekeraars omhoog kan gaan.
  • Gemeenten kijken breder naar de zorgvragen van mensen, meer in samenhang. Zo zouden zij voor mensen met persoonlijke verzorging ook de huishoudelijke hulp, hulpmiddelen en begeleiding bieden en kijken ze bovendien naar de vervoersvraag.
  • Zorgverzekeraars daarentegen leveren vanaf 2015 daarnaast slechts verpleging. Zo zorgt de overheveling van de persoonlijke verzorging naar zorgverzekeraars niet voor mínder knippen maar juist voor méér knippen in de zorg. De burger zal hierdoor te maken krijgen met meer verschillende loketten. Voor meer mensen is dan de vraag: ‘bij welke instantie moet ik zijn’. Die onoverzichtelijkheid zou juist met het onderbrengen van de persoonlijke verzorging bij gemeenten worden verminderd.

Overigens is het besluit nog niet door de minister genomen om daadwerkelijk deze overheveling door te voeren.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden