‘Zelfredzaamheid in Rotterdam onrealistisch’

1

De gemeente Rotterdam slaagt er niet in om de zelfredzaamheid van burgers in huishoudelijke verzorging te versterken. Dit concludeert de Rekenkamer Rotterdam in haar rapport ‘Schone schijn. Zelfredzaamheid in huishoudelijke verzorging’.

De rekenkamer vraagt zich in het onderzoeksrapport ook af in hoeverre het realistisch is om bij de doelgroep, vooral ouderen met chronische lichamelijke beperkingen, de zelfredzaamheid te versterken. Een van de aanbevelingen is dan ook om te bekijken of zelfredzaamheid wel uitgangspunt van het beleid van de gemeente moet blijven.

Bezuiniging

Zowel in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) als in het beleid van Rotterdam wordt grote waarde gehecht aan de zelfredzaamheid van burgers. De gemeente wil daarmee besparen op de kosten van de zorg. Volgens het rapport is er een bezuiniging van 40 procent van de kosten voor huishoudelijke verzorging gerealiseerd. Steeds minder mensen ontvangen hulp bij onder meer schoonmaken van het huis en kleding wassen en strijken, ze krijgen minder zorg dan voorheen en moeten een hogere eigen bijdrage betalen.

Om de gevolgen hiervan op te vangen heeft de gemeente Rotterdam sinds 2013 op verschillende manieren geprobeerd de zelfredzaamheid van cliënten te versterken. Door een groter beroep te doen op hun eigen kracht, meer inzet van mantelzorgers en vrijwilligers en van collectieve voorzieningen zoals een boodschappenservice. Met zorgaanbieders en welzijnsinstellingen heeft de gemeente hierover afspraken gemaakt, maar deze zijn volgens de rekenkamer nauwelijks uitgevoerd en leverden weinig resultaat op.

Administratieve lasten

In een reactie op het rapport zegt het college van B en W dat zelfredzaamheid weliswaar zijn grenzen kent, maar de komende jaren wel de kern blijft van het Rotterdamse beleid. Ook de meeste andere aanbevelingen uit het rapport van de rekenkamer neemt het college niet over. Zo wil het geen inzicht creëren in de kosten en het gebruik van de huishoudelijke verzorging. Dat zou volgens het college tot grote administratieve lasten leiden.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

1 reactie

 1. Avatar

  LEAN-Management !! Het is al meerdere malen bewezen dat het niet rendabel is. Het management wordt verrijkt en medewerkers geraken geestelijk verarmd, depressief, geestelijk ziek en raken hun banen kwijt. Families en de sociaal maatschappelijke structuur gaan verloren – schadelijk voor de economie.

  Wanneer bepaald de boekhouder dat het niet functioneert?
  Wanneer dicteert een Officier van Justitie de wet?

  “Uw bewindslieden zijn afvalligen, en metgezellen der dieven, een ieder van hen heeft geschenken lief, en zij jagen de vergeldingen na; den wezen doen zij geen recht, en de twistzaak der weduwen komt voor hen niet.” – Jesaja 1: 23

  – “De Verwaarloosde Staat” Dat is het onderwerp van de eerste brief aan Zijne Majesteit de Koning en Zijn Kabinet in oktober 2015.

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden