Zorgaanbieders: Gemeenten goochelen met Wmo-budget

0

Iedere gemeente tuigt een eigen organisatie op voor de uitvoering van de nieuwe Wmo. Dit wordt bekostigd uit het sociaal deelfonds waaruit ook de zorg wordt betaald. Zorgaanbieders vrezen dat gemeenten het budget voor de eigen uitvoeringskosten te hoog stellen, waardoor er minder geld is voor begeleiding en ondersteuning.

Op verschillende bijeenkomsten van de RIBW Alliantie, VGN, ActiZ, Federatie Opvang en GGz Nederland hebben meer dan honderd vertegenwoordigers van zorgaanbieders de afgelopen maand gesproken over zorgcontractering in de nieuwe Wmo. Een van de valkuilen die tijdens deze bijeenkomsten naar voren komt, is het afromen van Wmo-budgetten, meldt Zorgvisie.

In het verslag van de bijeenkomsten staat hierover: ‘Het is algemeen bekend dat de uitvoeringskosten van de AWBZ laag zijn (2 procent) en dat gemeenten er goed aan doen om daar dicht bij te blijven. Zorgaanbieders kunnen echter weinig doen tegen gemeenten die een te hoog percentage voor zichzelf rekenen. Gemeenten zijn vrij om dit zelf in de eigen begroting vast te stellen.’

Risico voor aanbieders
Dat geldt ook voor de tarieven en de budgetten waarbinnen de Wmo moet passen. ‘Zo kunnen gemeenten ook zelf bepalen of ze bevoorschotten of achteraf op basis van declaraties uitbetalen. Hier dreigt het risico dat zorgaanbieders hun aanbod moeten voorfinancieren met alle problemen die dat voor hun liquiditeit met zich mee kan brengen. Dat zal ten koste gaan van het voor ondersteuning beschikbare budget. Veel gemeenteambtenaren realiseren zich dat niet of onvoldoende.’

Btw-verplichtingen
Hetzelfde geldt voor de vaststelling van de tarieven. Die zijn, nadat ze met aanbieders zijn overeengekomen, niet meer aan te vechten. De tarieven uit de oude AWBZ-beleidsregels zijn hierbij niet meer relevant. Een bijkomstige moeilijkheid is dat nog steeds niet opgehelderd is over welke zorgtaken btw betaald moeten worden en over welke taken niet. Hierover moeten de ministeries van VWS en Financiën nog uitsluitsel geven.

Naast financiële beren op de weg worstelen aanbieders ook met de nieuwe verdeling van verantwoordelijkheden. Die verdeling is soms onduidelijk. Zo weten gemeenten vaak niet hoeveel zorg er precies geleverd moet worden vanwege gebrekkige Vektis-gegevens. Hierdoor blijft langer dan nodig voor aanbieders onduidelijk hoeveel werk er te verdelen valt.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.