Aantal WhatsApp-groepen voor buurtpreventie blijft groeien 

0

Er komen steeds meer buurten en wijken met een buurtpreventiegroep via WhatsApp. De gemeente Wijdemeren (ruim 23.000 inwoners) telt relatief de meeste actieve groepen. Dat meldt de Stichting WABP, die zich hiermee bezighoudt.

In een groeiend aantal buurten houden bewoners gezamenlijk een oogje in het zeil met behulp van een WhatsApp-groep. De buurtgenoten kunnen elkaar in zo’n gezamenlijke groep attenderen op verdachte en alarmerende situaties en eventueel de politie inschakelen.

Volgens de Stichting WABP (WhatsApp Buurt Preventie) zijn er inmiddels zo’n 9000 van deze geregistreerde groepen. Afgelopen zomer waren dat er 8500. De stichting gaat uit van zeventig deelnemers per groep, een ‘zeer voorzichtige inschatting’. In totaal zijn er naar schatting dus 630.000 mensen die hun buurt via een WhatsApp-groep in de gaten houden.

Top twintig actieve gemeenten

De stichting bracht deze manier van buurtpreventie per gemeente en provincie in kaart en maakte daar een overzicht van. De cijfers betreffen de buurtpreventiegroepen die zijn aangemeld via stichting. De stichting stelde ook een lijst samen van de top twintig gemeenten waar de meeste groepen actief zijn. Naar verhouding van het aantal inwoners voert Wijdemeren de lijst aan. In de Noord-Hollandse gemeente zijn 82 groepen actief. Daarmee is ongeveer een kwart van de inwoners aangesloten bij een groep. 

Landsmeer, ook in Noord-Holland, neemt de tweede plaats in. Hier zijn 34 groepen actief, iets minder dan een kwart. De derde plek is een gedeelde. Het Limburgse Gennep heeft 48 groepen en het Noord-Brabantse Boxmeer 79 groepen, maar beide plaatsen komen op een deelnemerspercentage van 21 procent uit. 

Groei per provincie

Daarnaast maakte de stichting een samenvatting per provincie met de groei van het aantal groepen sinds 2015, het aantal groepen per gemeente en het aantal groepen per 10.000 inwoners. Hier is de groei goed te zien. Zo waren er in de provincie Drenthe (pdf) in 2015 nog 8 groepen actief, in 2019 zijn dat er 248. In Noord-Holland (pdf) waren er vier jaar geleden nog 307 groepen actief, inmiddels zijn dat er 1929.

Effect van een buurtgroep

Het Verwey-Jonker Instituut onderzocht samen met een aantal partners hoe de buurtgroepen functioneren en welke bijdrage ze leveren aan sociale veiligheid. Buurtpreventie via WhatsApp is goed voor de sociale cohesie, maar ‘je vangt er nauwelijks echte boeven mee’. Toch zouden politie en gemeente wel baat hebben bij de initiatieven.

Over Auteur

Niobe Moen

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden