Onderzoeksraad Veiligheid:Gemeenten alerter bij evenementvergunningen

0

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) adviseert gemeenten om een professionaliseringsslag te maken rondom evenementvergunningen. Dit staat in het onderzoeksrapport naar aanleiding van het Monstertruckdrama in Haaksbergen in september vorig jaar.

De evenement-organisatie noch de gemeente Haaksbergen hebben de risico’s onderkend.  Die conclusie trekt de OVV na onderzoek naar het stuntevenement waarbij in september drie doden en ruim twintig gewonden vielen.  “Het proces van vergunningverlening voor het evenement in Haaksbergen bleek in allerlei opzichten gebrekkig te zijn”, volgens de onderzoeksraad. De vergunning die de gemeente verleende heeft nauwelijks bijgedragen aan de veiligheid voor het publiek. “Door het braderie-achtig karakter van het evenement en het feit dat dit evenement al jaren plaatsvond, hadden alle betrokkenen onvoldoende oog voor de  veiligheidsrisico’s.” De evenementenvergunning heeft amper bijgedragen aan de beheersing van de risico’s die verbonden waren aan de demonstratie met de monster truck, die daardoor een bedreiging kon vormen voor de openbare veiligheid.

Aanbevelingen voor gemeenten

De Gemeente Haaksbergen noemt de bevindingen in het rapport waardevol voor zichzelf maar ook voor andere gemeenten. De OVV: “De Onderzoeksraad is van mening dat veel Nederlandse gemeenten de evenementenvergunning als instrument beter kunnen benutten door vergunningverlening in te richten als een veiligheidskritisch proces. De Raad ziet hier uitdrukkelijk een rol voor de burgemeester als bestuurlijk eigenaar van de evenementenvergunning en het daarbij behorende proces. Door daarnaast de vergunningverlenend ambtenaren te professionaliseren kunnen de mensen die gezamenlijk de veiligheid bij evenementen bepalen beter hun rol vervullen. Vergunningverlening is mensenwerk dat maatwerk vraagt. Daarom is het vooral belangrijk de omstandigheden te scheppen waarin de mensen zo goed mogelijk hun werk kunnen doen. Naar het oordeel van de Onderzoeksraad biedt de bestaande wet- en regelgeving daarvoor voldoende ruimte.”

Bij het drama in Haaksbergen vielen drie doden en twintig gewonden.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.