Aanpak motorbendes lijkt te werken

0

Illegale motorclubs lijken steeds meer te versnipperen of zich in het buitenland te vestigen. Dat staat in de Voortgangsrapportage Outlaw Motorcycle Gangs 2017. Het aantal leden lijkt ook af te vlakken en daarmee lijkt de stevige inzet van de overheid tegen motorbendes vruchten af te werpen, aldus het rapport.

Gemeenten, politie, OM, Belastingdienst (waaronder FIOD) en Koninklijke Marechaussee zijn in 2012 begonnen met het gezamenlijk aanpakken van zogeheten Outlaw Motorcycle Gangs (OMG’s). De Voortgangsrapportage OMG’s 2017 maakt inzichtelijk welke effecten de aanpak heeft en wat de resultaten zijn van de strafrechtelijke, bestuurlijke en fiscale aanpak van motorbendes. Wat opvalt is dat het landschap lijkt te versnipperen. ‘Supportclubs, brotherhoods en boxingclubs komen snel op. Ze knappen het vuile werk op voor de OMG’s zodat deze zelf buiten beeld blijven. Niet zelden verdwijnen deze clubs even snel als dat ze zijn opgericht.’

Ondermijningsproblematiek

Bandidos Motorcycle Club werd in december door de rechter in Utrecht verboden, maar de motorclub ging in hoger beroep. Dat loopt nog. Eenzelfde soort zaak tegen motorclub Satudarah speelt momenteel bij de Haagse rechtbank. Daar wordt maandag uitspraak in gedaan. Vorige maand meldde het OM dat er nogmaals een poging wordt gedaan om de Hells Angels te laten verbieden. ‘Deze successen nemen de ernst, aard en omvang van de OMG-gerelateerde ondermijningsproblematiek niet weg maar voeren wel de druk op,’ aldus het rapport.

Bestuurlijk verbod

Tweede Kamerlid Kuiken (PvdA) werkt op dit moment aan een initiatiefwetsvoorstel om ook een bestuurlijk verbod van OMG’s mogelijk te maken, om criminele motorbendes per direct te verbieden. Ook kan daarmee direct (strafrechtelijk) actie worden ondernomen door de samenwerkende overheidspartijen. Een verbod biedt mogelijkheden om evenementen zoals rideouts en clubfeesten, maar ook losse bijeenkomsten in horecagelegenheden, te verhinderen. Clublocaties kunnen bovendien makkelijker worden gesloten.

Internationaal

Met name No Surrender en Satudarah zijn de afgelopen tijd sterk uitgebreid naar het buitenland. Dat is vermoedelijk om daarmee over een internationaal crimineel netwerk te beschikken. ‘Internationale samenwerking in de aanpak van OMG’s is daarom steeds belangrijker,’ staat in de rapportage. De intensieve aanpak van de samenwerkende overheidspartijen om criminele motorbendes te bestrijden gaat ondertussen onverminderd door.

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden