VNG: moderniseer cannabisbeleid

0

Het gedoogbeleid voor cannabis is onhoudbaar en staat een effectieve aanpak van gezondheidsproblematiek, criminaliteit en overlast in de weg.

Dat stelt de commissie-Schneiders in het rapport ‘Het failliet van het gedogen’. De VNG omarmt het rapport en advies van de werkgroep.

Gemeenten pleiten voor een aanpak gebaseerd op drie pijlers:

  • Preventie gericht op het zoveel als mogelijk voorkomen van (problematisch) cannabisgebruik.
  • Intensieve handhaving en repressie gericht op het bestrijden van de illegale teelt en verkoop en van de criminele netwerken die deze teelt en verkoop in handen hebben
  • Een consistent beleid voor de hele keten: productie, handel (de ‘voordeur), verkoop en gebruik (‘de achterdeur’).

Oproep gemeenten

Gemeenten roepen het Rijk op tot een landelijk programma van experimenten met een geregelde cannabisketen. Er zijn veel gemeenten die graag een bijdrage willen leveren. De uitkomsten van de experimenten leveren de input voor een nieuw landelijk beleidskader en een juridische vertaling in een cannabiswet.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.