Meest invloedrijke persoon bekend

6

De directeur werd al tijdens de nominaties geroemd. Hij is hét uithangbord van een bijzonder succesvolle ambtelijke samenwerking en initiator van een vernieuwend dienstverleningsconcept. En nu dus ook Meest Invloedrijke Persoon bij de Lokale Overheid 2011.

De meest invloedrijke persoon bij de lokale overheid in 2011 is Jan van Ginkel. “Allereerst wil ik toch wel zeggen dat het een enorme eer is Kim Spinder op te volgen”, reageert een blijde Jan van Ginkel. Hij had de stemming met een schuin oog in de gaten gehouden. Vanaf het begin had hij de meeste stemmen, alleen wethouder Andrée van Es maakte het nog spannend.  

Waarom is Jan van Ginkel verkozen tot de meest invloedrijke persoon? Op zich een vreemde vraag om aan Jan van Ginkel zelf te stellen. Het antwoord dat hij geeft gaat dan ook niet over hem. Enthousiast vertelt hij wat De Waard inmiddels bereikt heeft. Van Ginkel als onderdeel van een gemeentelijk succesverhaal.

Omgekeerde herindeling 

Voor twee zaken komen collega’s en bestuurders uit het hele land met grote regelmaat naar de kleine gemeente. “Onze omgekeerde herindeling en het meest innovatieve dienstverleningsconcept in Nederland” 

Om met het eerste te beginnen. De Waard is als ambtelijke samenwerking ontstaan in 2009, dit als gevolg van het besluit om de gemeenten Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland te laten fuseren tot de nieuwe gemeente Molenwaard (per 1-1-2013). De ambtelijke samenwerking werd daarmee de voorloper en wegbereider van de fusie in plaats van andersom. Een methode die nog niet op die manier was uitgevoerd in Nederland.  

“Veel pionieren dus, maar wel met de alle medewerking van de partners zoals de provincie.” En ook intern was de bereidheid om zich aan de nieuwe organisatie te committeren groot. “Dat heeft alles te maken met een goede en duidelijke visie. Waar gaan we naar toe, wat is ons einddoel.”

Een startpunt wat zo logisch lijkt en is, maar wel altijd geformuleerd en gecommuniceerd moet worden. “En ook een klein beetje met geluk”, vult Van Ginkel aan. Geluk dat de belangrijkste actoren goed met elkaar op kunnen schieten, er over eigen schaduwen wordt heengestapt en iedereen zich dus achter het gemeenschappelijke doel opstelt. 

De Waard 

“Dan is er nog wel eens discussie of je linksom of rechtsom moet gaan, maar dat zijn details waar je altijd uitkomt.” Andere details waar ze in De Waard uit moesten komen waren de muren van bestaande regelgeving waar wel eens tegen op werd gelopen. Ook die konden geslecht worden door helder te blijven communiceren en uitleggen waarom deze weg bewandeld. Zo kan het dat de drie huidige onafhankelijke gemeenten nu in het laatste jaar van hun bestaan toch al werken met één begroting. En zo is er ook een soort van dispensatie geregeld voor de archieven van De Waard, zodat niet alles drie keer bewaard hoefde te worden maar slechts eenmaal. Als ware er al een nieuwe gemeente.  

Nog meer in het oog springt het nieuwe concept van dienstverlening voor Molenwaard. Zelfs de NOS kwam daar al voor langs. Van Ginkel: “Innovatie was hier een doel op zich.” Het moet anders en de ontwikkeling naar een nieuwe gemeente was de kans om het ook echt anders te gaan doen. “Wij hebben straks geen gemeentehuis meer. Op zijn hoogst een basiskantoor waar ambtenaren een werkplek hebben. Maar dan wel een kantoor zónder voordeur.”

Persoonlijke dienstverlening 

De nieuwe dienstverlening wordt ultra-persoonlijk en digitaal. Digitaal doordat alles straks is af te handelen via de computer. Persoonlijk doordat bij echte vragen de burger niet meer naar een ambtenaar hoeft, maar de ambtenaar bij de burger komt. Gewoon thuis. Een concept waarvan Van Ginkel verwacht dat de eerste fase eind 2012 is afgerond. “We zijn razendsnel alles aan het digitaliseren. Een enorme klus die heel veel vraagt van IT.”  

En daarmee ook van het budget. Daar wordt Van Ginkel niet nerveus van. “IT kost altijd geld”, is de nuchtere conclusie. “Maar uiteindelijk wordt de dienstverlening door dit concept heel veel goedkoper.” De winst zit in de efficiënte werkwijze, er zijn minder mensen nodig en zeker ook minder gebouwen om straks de burger toch beter te bedienen. Molenwaard wordt de eerste gemeente zonder loket.

#MIPLO11 

Een goed verhaal, maar dan komen we toch weer terug bij de vraag ‘waarom is Jan van Ginkel de meest invloedrijke persoon bij de lokale overheid.’ Het antwoord is waarschijnlijk gegeven door de eerste persoon die hem nomineerde: “Jan heeft in De Waard met visie, ambitie en lef laten zien hoe werkelijk klantgerichte publieksdienstverlening eruit moet zien. Door weerstand weg te nemen en dappere keuzes te maken heeft hij een nieuwe standaard voor dienstverlening en samenwerking gezet.”  

Het zal ook voor de meest invloedrijke persoon van 2012 een eer zijn deze winnaar op te volgen.

Volg Gemeente.nu via Twitter.

Over Auteur

6 reacties

 1. alex lambregts op

  @Peter; terecht uitgangspunt dat er sprake moet kunnen zijn van fysieke dienstverlening en niet alleen digitaal en dat de burger (of bedrijven) dus een keuze hebben. Maar de overheid kan zelf beslissen hoe ze dat fysieke kanaal inricht, met of zonder loket, o.a. rekening houdend met de behoefte van de klant. Hier ligt een belangrijke kans op vernieuwing maar dan moet je wel qua visievorming loskomen van het loket zoals we dat kennen en openstaan voor nieuwe vormen. Pioniers zoals De Waard moeten we daarom steunen!

 2. @Alex: er hoeven geen onderzoeken aan ten grond te leggen. Het gaat mij omr het principe (zoals ook uit de Awb voortvloeit): het is de burger die bepaalt of hij al dan niet elektronisch wil communiceren met de overheid, en niet de overheid die dat oplegt. Er zijn nog steeds mensen die dat middel niet gebruiken en een persoonlijk contact voorstaan. Natuurlijk hoef je geen mega hallen met loketten op te houden, maar je moet wel de mogelijkheid bieden. Dat geldt ook voor het al dan niet thuis ontvangen van ambtenaren. Komen die ook ‘s-avonds of in het weekend als je de hele week werkt en wellicht ‘s-avonds laat/later thuisbent?

 3. alex lambregts op

  @Peter; gelet op de toenemende digitalisering van de dienstverlening hoef je toch niet meer die enorme publiekshallen open te houden; bulk gaat digitaal, maatwerk gaat persoonlijk met de hulp van digitale middelen en als dat bij jou thuis kan dan is dat toch prima. IK ken geen onderzoeken die uitwijzen dat de burger vindt dat loketten moeten blijven.

 4. Jan Engberts op

  Jan van Ginkel…… nooit van gehoord. Overigens wordt uit deze poll wel duidelijk dat er geen echt invloedrijke personen lijken te zijn in gemeenteland. Wellicht zegt dat wel meer dan de feitelijke uitslag.

 5. Het is nog maar de vraag of een gemeente zonder loket wel zo klantvriendelijk is. In de eerste plaats beschikt niet iedereen over internet (met wellicht DigiD). Op grond van de Awb is het de burgeren NIET de overheid ( zie ook de parlementaire stukken), die uitmaakt of hij van elektronische middelen of via elektronische weg bereikbaar is voor de overheid. Daarnaast zal niet iedereen een ambtenaar thuis willen ontvangen, nog afgezien van de vraag of thuis alle documenten kunnen worden geraadpleegd, en nog los van het feit dat niet iedereen in die gemeente woont of daar zijn bedrijf heeft. Daarnaast lijkt een een vrij milieubelastende maatregel, al die rijdende ambtenaren, nog afgezien van de tijd die dat kost. Ik zie het niet meer dan een bezuiniging die men tracht te realiseren over de ruggen van de inwoners en de ambtenaren (zorg zelf maar voor je werkplek) probeert te realiseren.

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden