Beschieting straks ook reden voor sluiten woning

3

Het wetsvoorstel waardoor burgemeesters ook sluitingsbevoegdheid krijgen als op een huis geschoten is of wapens in een woning zijn aangetroffen, is in consultatie gegaan. Zo komt dit onderdeel van de anti-ondermijningswetgeving een stap dichterbij.

De strijd tegen ondermijning van minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid woedt voort. De daarbij behorende ‘ondermijningswetgeving’ is een verzamelnaam voor meerdere wetsvoorstellen, reeds lopend en nieuw. Het eerste onderdeel dat in werking is getreden is de ruimere sluitingsbevoegdheid van drugspanden voor burgemeesters.

Ernstig geweld

Aanvullend kan een burgemeester straks ook een woning sluiten als de openbare orde rond de woning ‘is of dreigt te worden verstoord door ernstig geweld’. Het gaat dan om een beschieting of het gooien of neerleggen van explosieven. Ook geldt de bevoegdheid als er wapens in een woning zijn aangetroffen. De burgemeester bepaalt de duur van de sluiting. Als sprake is van ernstige vrees voor herhaling of verstoring van de openbare orde, mag de duur verlengd worden.

Openbare orde

‘Regelmatig worden gemeenten opgeschrikt omdat er woningen worden beschoten of handgranaten tegen de gevel van een woning worden gelegd. Of het nu gaat om schietincidenten of de vondst van wapens of explosieven, iedere keer gaat het om situaties waarin de openbare orde op maatschappelijk onaanvaardbare wijze in het geding is,’ aldus Grapperhaus. ‘In zo’n geval moet de burgemeester kunnen optreden en de openbare orde herstellen.’

De huidige wettelijke mogelijkheden bij woningen zijn volgens de minister te beperkt. Hij komt nu met deze aanvullende maatregel ‘als steun in de rug voor de lokale overheid’. Hiervoor is een aanpassing van de Gemeentewet nodig.

Wijkaanpak

‘We moeten onze samenleving – onze wijken en buurten – weerbaarder maken voor het gif van ondermijnende criminaliteit dat gepaard gaat met geweld, bedreigingen, intimidaties en liquidaties.’ Hiervoor zet minister Grapperhaus een breed offensief, extra maatregelen en geld in. Maar over de effectiviteit daarvan wordt door onder meer gemeenten getwijfeld.

Over Auteur

Laura Wennekes

3 reacties

 1. Avatar

  Begrijpelijk dat er maatregelen worden bedacht. Maar aan de andere kant van de medaille: In de strijd tegen (zware)criminaliteit worden toch ook helaas burgemeester, OvJ’s, rechters, politiefunctionarissen en andere ambtenaren bedreigd. Worden zulke ‘strijders voor onze democratie’ dan ook uit huis geplaatst? Immers als buurtbewoner loop je dan enorm risico om naast een persoon te wonen die werkzaam is bij een overheidsinstantie belast met de strijd tegen ondermijning.
  En hoe zit het dan met getuigen waarvan de familie wordt bedreigd, dat kan in houden dat niemand meer gaat meewerken. Want zelfs familieleden en vrienden kunnen dan de zure vruchten plukken hetgeen de resultante is van dit voorstel.
  Wel eens met het sluiten van een woning als wapens worden aangetroffen. Overigens over de explosieven, in sommige gevallen noemt men dit vuurwerk.

 2. Avatar

  He?? Dus niets geleerd van verleden? Niets geleerd van Amsterdam?
  En wel slachtoffers pakken terwijl daders gewoon lachend loopje met regeltjes nemen? Want dat is gebeurd en gebeurt weer.
  Dit is toch gewoon daders uitnodigen om anderen goed te pesten. Je schiet een keer op iemands huis of eigendom en hupsakee. Gemeente pakt je slachtoffer wel aan.
  En dan lopen er ambtenaren te klagen dat er burgers zijn die hen wat aan willen doen? Nu? Dit is een zeer goede reden om een ambtenaar aan te pakken.
  Ben benieuwd of burgemeesters ook huizen dicht timmeren als het henzelf of ambtenaren betreft. Of hebben we hier weer een nieuwe form van discriminatie wetgeving?
  Laten we hopen dat dit soort wetgeving nooit werkelijkheid wordt.

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden