Brabantse crime fight succesvol

0

De Brabantse Taskforce B5 pakt ook in haar tweede jaar georganiseerde misdaad succesvol aan.

B5 heeft in het tweede jaar van haar bestaan meer criminele netwerken aangepakt en meer crimineel vermogen ontnomen dan in het eerste jaar. Dit resultaat is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de gezamenlijke informatiepositie die door verschillende instanties, waaronder politie, justitie, gemeenten en de Belastingdienst, is opgebouwd sinds de Taskforce met de bestrijding van georganiseerde criminaliteit in Brabant in 2011 aan de slag is gegaan.
De bestrijding van georganiseerde criminaliteit is een topprioriteit voor minister Opstelten van Veiligheid en Justitie en de Brabantse autoriteiten. In de Taskforce B5 werken het ministerie van Veiligheid en Justitie, de vijf grootste steden in Brabant, het openbaar ministerie, de nationale recherche, de Belastingdienst, de Koninklijke Marechaussee en de drie Brabantse politiekorpsen nauw samen om de georganiseerde criminaliteit in Brabant terug te dringen.
In 2012 (van 1 januari tot 1 december) is een slag gemaakt om meer Brabantse criminele netwerken aan te pakken. Het aantal steeg van 4 in 2011 naar 11 in 2012, waarbij het aantal aangehouden verdachten opliep naar 62. Ook werd er meer crimineel vermogen ontnomen uit het criminele circuit: 32 miljoen euro in 2012, tegen 15 miljoen euro in 2011. Daarnaast is in 2012 het Integraal Afpakteam Brabant gestart dat deze beweging nog een extra impuls geeft.
Partners
In de aanpak wordt het bestuur nadrukkelijk als partner in fighting crime gezien. De B5-steden hebben op de thema’s Bibob, vermogenscriminaliteit en vastgoedfraude gezamenlijk beleid geformuleerd. De uitdaging die we nu gezamenlijk aangaan is spoedige implementatie waardoor we onze slagkracht vergroten. Een mooi resultaat is in ieder geval de aanstelling van informatiecoördinatoren en de aanschaf van één ICT-tool voor alle gemeenten, zodat we optimaal informatie kunnen uitwisselen en elkaar versterken.
In Brabant is inmiddels één integraal informatieplein gevormd bij het RIEC, waarin alle partners (de gemeenten, de drie politiekorpsen, de twee arrondissementen en de Belastingdienst) hun informatie delen. Hierdoor wordt de gezamenlijke informatiepositie van de Brabantse overheid vergroot. Daarnaast zijn in twee nieuwe politieregio’s inmiddels twee integrale stuurgroepen geformeerd die sturen op integrale acties. In 2013 draagt de Taskforce haar verbindende en initiërende rol verder over aan de staande organisaties.
Het sleutelwoord voor de toekomst is ‘samen’ volgens minister Opstelten. Alle overheidsinstanties moeten gezamenlijk optrekken, waardoor het in 2013 voor criminele groeperingen onmogelijk wordt in Brabant te opereren

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden