Eerste Kamer eist inrichtingsplan Nationale Politie

0

De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie van de Eerste Kamer vraagt minister Opstelten dringend het conceptinrichtingsplan van de nationale politie te sturen.

En wel uiterlijk 26 juni. Onder die voorwaarde kan de Eerste Kamer het wetsvoorstel 2 en 3 juli bespreken en kan het;in stemming worden gebracht.

De minister wil het plan pas toesturen nadat de Politiewet is goedgekeurd en het lokaal bestuur zich erover heeft kunnen uitspreken.

De Eerste Kamer geeft echter aan het plan nodig te hebben om de Politiewet en de gevolgen voor het lokaal bestuur goed te kunnen beoordelen.

Inrichtingsplan
In het inrichtingsplan komt onder andere te staan:

  • de uiteindelijke gebiedsindeling van de politie
  • de verdeling van de politiesterkte over de regionale eenheden en
  • diverse andere zaken die voor de nieuwe politieorganisatie van belang zijn

VNG
De VNG kan zich vinden in het standpunt van de Eerste Kamer. In het inrichtingsplan worden een aantal cruciale zaken geregeld. Zo geeft de minister aan dat het inrichtingsplan op verschillende manieren zal laten zien hoe de politie ten dienste staat van het lokale gezag en op een aantal randvoorwaarden zal toezien die van belang zijn voor goede werking van het gezag.

Plan onbekend
Het lokaal bestuur – ook de VNG- kent het plan echter niet.;VNG vreest dat de consultatie die;de minister in het vooruitzicht stelt na aanvaarding van het wetsvoorstel nog slechts als sluitstuk van het proces kan dienen, dat is iets anders dan een ‘in nauw overleg’ tot stand gekomen inrichtingsplan.

Over Auteur

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden