Opstelten: Aanpak mensenhandel door snelle signalering

0

Voor de aanpak van mensenhandel in de vorm van seksuele uitbuiting in de prostitutie is een snelle signalering van mogelijke slachtoffers en daders van groot belang. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie kondigde donderdag in Amsterdam aan de campagne Schijn Bedriegt van Meld Misdaad Anoniem te vernieuwen.

Twee jaar eerder gaven Opstelten en Meld Misdaad Anomiem al met burgemeester Van der Laan van Amsterdam het startsein voor deze campagne die klanten van prostituees oproept misstanden te melden. Dat heeft sindsdien 392 meldingen opgeleverd van gedwongen en illegale prostitutie.

Het aanspreken van klanten van prostituees – onder meer via sekssites op internet – levert volgens de minister duidelijk resultaten op. Dat blijkt ook uit het feit dat de politie bijna alle meldingen als bruikbaar ervaart en in veel gevallen de meldingen aanleiding zijn tot het starten van een onderzoek. Meld Misdaad Anoniem heeft de campagne daarom nu op verzoek van de minister verbreed. De mensenhandelcampagne richt zich voortaan niet meer alleen op klanten van prostituees, maar roept via een online campagne en brochures ook sekswerkers zelf en hulpverleners op om misstanden te melden: www.meldmensenhandelanoniem.nl

De aanpak van mensenhandel heeft topprioriteit voor dit kabinet. Vandaar dat minister Opstelten eerder dit jaar besloot om de Task Force Aanpak Mensenhandel in een derde termijn verder te laten werken aan de zogeheten geïntegreerde aanpak, waarin Nationale Politie en het Openbaar Ministerie (OM) steeds nauwer samen werken met gemeenten, Koninklijke Marechaussee (KMar), Inspectie SZW, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), Kamer van Koophandel (KvK), het LIEC, ngo’s (zoals CoMensha) en andere overheidsinstanties. Bij deze integrale aanpak is volgens de bewindsman een tijdige signalering van mogelijke slachtoffers en daders van mensenhandel essentieel.

In het stadhuis van Amsterdam werd donderdag ook een bijeenkomst gehouden om ongeveer 80 medewerkers van gemeenten, RIEC’s, politie, OM, KMar en ngo’s te trainen om zelf trainingen te verzorgen in het herkennen van signalen van slachtoffers van mensenhandel. Deze EU ‘Train de trainer’-bijeenkomst over het signaleren van mensenhandel werd georganiseerd door het CCV, het ministerie van Veiligheid en Justitie en de gemeente Amsterdam. Aandacht was voor het herkennen van verschillende vormen van mensenhandel, zoals arbeidsuitbuiting, seksuele uitbuiting, gedwongen bedelarij en het dwingen tot criminele activiteiten. Hiervoor is Europees trainingsmateriaal gebruikt. Behalve medewerkers van politie en justitie zijn volgens minister Opstelten ‘de ogen en oren’ van ambtenaren van gemeenten en medewerkers van inspecties ook hard nodig in de aanpak van mensenhandel. Het doel is om de bewustwording over mensenhandel te vergroten, zodat er zoveel mogelijk slachtoffers van mensenhandel herkend worden en worden doorverwezen naar hulp en opvang.

Om de verschillende vormen van mensenhandel te herkennen en vervolgens als professional de juiste stappen te ondernemen voor het slachtoffer en tegen de dader is het Europees trainingsmateriaal ontwikkeld. Daarnaast heeft het CCV in samenwerking met anderen diverse handleidingen gemaakt:www.hetccv.nl/toolboxmensenhandel

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.