Politiegegevens mogen tijdelijk verstrekt aan B&W

0

Minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) heeft tijdelijk aan de korpschef van de nationale politie toestemming gegeven voor de verstrekking van politiegegevens aan de colleges van burgemeester en wethouders. De Nationale politie maakt veelvuldig gebruik van gegevens uit de basisregistratie.

In tegenstelling tot de andere overheidsorganen die gebruik maken van de gegevens uit de basisregistratie kan de politie op dit moment niet voldoen aan de terugmeldverplichting zoals neergelegd in de Wet basisregistratie personen. Dit in verband met het gesloten verstrekkingenregime dat voor de politiegegevens geldt.

Het Besluit politiegegevens biedt nog geen uitdrukkelijke grondslag tot het structureel verstrekken van politiegegevens aan het college van burgemeester en wethouders met het oog op de bijhouding van de juistheid van de authentieke gegevens van de basisregistratie.

Met deze machtiging wordt daarom tijdelijk toestemming gegeven aan de korpschef om, in verband met de verstrekking van een authentiek gegeven uit de basisregistratie personen, in het geval van gerede twijfel over de juistheid van dat gegeven, politiegegevens te verstrekken aan het college van burgemeester en wethouders.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.