Veiligheidsinspectie focust op rampenbestrijding

0

De ramp in Moerdijk vormt de aanleiding voor de nieuw op te richten Inspectie Veiligheid en Justitie om de bestrijding van dit soort crises tot een speerpunt te maken.

“Onderzoek naar de processen die van belang zijn bij rampenbestrijding en crisisbeheersing, met focus op de onderwerpen regionale samenwerking en het borgen van continuïteit”, noemt de inspectie het zelf in haar werkplan (PDF) voor 2012. Rampen als Moerdijk moeten worden voorkomen door een meer integrale benadering van de veiligheid in het land, als het gaat om de speerpunten voor gemeenten. 

Toezichthouder

De ‘nieuwe’ inspectie krijgt vorm in 2012. Het is een amalgaam van de Inspectie voor Openbare Orde en Veiligheid en de Inspectie voor de Sanctietoepassing. Zij wil een “krachtig toezichthouder zijn, die op onafhankelijke wijze haar oordeel vormt”.

Gemeente, het Openbaar Ministerie en vele andere partijen zijn verantwoordelijk voor de veiligheid. “De Inspectie onderzoekt de inzet en werking van deze instrumenten in de praktijk en vormt daarmee de oren en ogen van de minister. Op basis van deze inspectieonderzoeken kan de minister, als daar aanleiding toe is, bepalen of het nodig is het beschikbare instrumentarium bij te stellen of uit te breiden.”

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.