Hof: Geen hogere ontslagbescherming OR-leden

1

Het Europese Hof van Justitie oordeelde onlangs dat OR-leden geen hogere ontslagbescherming moeten hebben. Het is een van de weinige uitspraken over de kwestie.

De beperkte jurisprudentie is de aanleiding voor advocaat Bruno van Els om te zien waar de Wet op de ondernemingsraden (Word) de rechtspositie van ambtenaren raakt. “In het bijzonder wordt het verbod tegen benadeling in de Wor en de ontslagbescherming van ambtenaren met een functie in de medezeggenschap geschetst”, schrijft Van Els in het Tijdschrift voor ambtenarenrecht.

Wor

Sinds 1995 is de Wor van toepassing op ambtenaren. De crux is het verboden op benadeling in de wet. De bedoeling is de kwetsbaarheid van OR-leden te compenseren. Het zou immers kunnen dat werkgevers niet erg blij worden van het werk van OR-leden. Toch is dat nog lastig aan te tonen, het verband tussen de benadeling van een werknemersvertegenwoordiger en zijn activiteiten binnen de ondernemingsraad.

Rechters blijken uit de huidige jurisprudentie terughoudend om het mogelijke verband te onderzoeken, wat Van Els verbaast. De bewijslast ligt in beginsel namelijk bij de werkgever. Op basis van de Ambtenarenwet en arbeidsovereenkomsten dat werknemers niet kunnen worden ontslagen om vijf redenen:

1) Wegens de plaatsing van de ambtenaar op een kandidatenlijst;
2) Wegens het lidmaatschap van een ondernemingsraad;
3) Wegens het lidmaatschap van een commissie;
4) Van een ambtenaar die korter dan twee jaar geleden lid is geweest van een ondernemingsraad;
5) Van een ambtenaar die korter dan twee jaar geleden lid is geweest van een commissie bedoeld in artikel 15 van de wet.

“Het verbod te ontslaan is echter niet absoluut”, schrijft Van Els. “Voor ontslagbescherming een is causaal verband vereist tussen het ontslagbesluit en het lidmaatschap van de ondernemingsraad.” Het blijft een lastige kwestie.

Civiel recht

“Terwijl in de civiele rechtspraak de rechtsbescherming van OR-leden met een zekere regelmaat aan de orde komt, is de ambtenaarrechtelijke jurisprudentie over ontslagbescherming in verband met lidmaatschap van de OR zeer bescheiden van omvang. Voor zover bekend, is er geen enkele uitspraak waarin de rechter een ontslag heeft vernietigd vanwege het OR-lidmaatschap van de betrokken ambtenaar.”

Over Auteur

1 reactie

  1. kees den blanken op

    Mijnheer Van Els,

    Gaat u er maar rustig van uit, dat er nog nooit een ambtenaar is ontslagen vanwege zijn of haar OR-lidmaatschap.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden