Meer dan 9000 levenloos geboren kinderen geregistreerd

0

Sinds februari dit jaar zijn er al meer dan 9000 levenloos geboren kinderen in de Basisregistratie Personen (BRP) opgenomen. Ambtenaren geven gehoor aan de oproep om zich ruimhartig op te stellen bij het opmaken van de akte en de beoordeling van het daarvoor nodige bewijs.

Vanaf februari is het door een wetswijziging mogelijk om ook met terugwerkende kracht levenloos geboren kinderen in de basisregistratie op te nemen. Uit een telling onlangs bleek dat 9.329 levenloos geboren kinderen in de BRP zijn geregistreerd. Inmiddels zal dat aantal rond de 10.000 liggen.

‘Mijn indruk is dat ambtenaren van de burgerlijke stand zich ruimhartig opstellen bij het opmaken van de akte van geboorte (levenloos) en de beoordeling van het daarvoor nodige bewijs. Dit is in lijn met de oproep aan deze ambtenaren bij de parlementaire behandeling van de wetswijziging en in het advies van de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken op dit punt,’ schrijft staatssecretaris Knops hierover.

Vragen

Een levend geboren kind wordt met een eigen persoonslijst in de BRP geregistreerd. De gegevens over een levenloos geboren kind worden opgenomen op de persoonslijst van de ouder. Voorwaarde is dat de ouder ten tijde van de geboorte van het kind als ingezetene in de BRP was ingeschreven. Wie op dat moment over de grens woonachtig was, ondervindt daardoor problemen. Knops zegt hierover vragen te hebben ontvangen vanuit gemeenten en zal op korte termijn bekijken wat hieraan gedaan kan worden.

‘De gevolgen van een eventuele uitbreiding van de mogelijkheid tot registratie van levenloos geboren kinderen in andere gevallen dan op dit moment in de Wet BRP zijn voorzien (zowel juridisch als technisch) zullen hierbij in kaart gebracht worden.’

Ambtenaar

Natasja Geyteman, actievoerder voor de wetswijziging, is blij dat al zoveel ouders gebruikmaakten van de mogelijkheid. ‘Voor mij is het een bevestiging dat de wet nodig was. En dan zijn dit alleen nog maar de ouders die weten dat dit tegenwoordig kan. Tegelijkertijd realiseer ik me dat achter elk geregistreerd kind een verhaal schuilt. Wat een verdriet,’ licht ze toe.

Miskraambegeleider Miriam van Kreij hoort dat het de ouders veel doet. ‘Vooral het moment waarop de ambtenaar de naam van hun kindje hardop uitspreekt.’ Kort nadat de nieuwe wet van kracht werd schreef Gyselle Klessens de dochter in die ze in 2015 na 15 weken zwangerschap baarde. ‘Het voelde heel goed om haar in te schrijven. Ons gezin was opeens compleet. Sindsdien hoef ik niet meer steeds uit te leggen dat ik een kindje verloor.’

Abortus

Kamerleden van de ChristenUnie vroegen de staatssecretaris of het klopt dat registratie na een abortus kan plaatsvinden. ‘Voor opname van de gegevens over het levenloos geboren kind in de BRP is de wens van de ouder leidend. Bij de voorbereiding van de wet is er voor gekozen om geen voorwaarden te stellen aan het moment of de omstandigheden van de geboorte. Dit uitgangspunt houdt in dat ook na een abortus opname in de BRP mogelijk is.’

Ook vroegen de Kamerleden of dit wordt bijgehouden door gemeenten. Dit is volgens Knops niet het geval, omdat de oorzaak van de levenloze geboorte niet wordt vermeld bij registratie. ‘Dit gegeven is voor het doel van deze registraties niet relevant. Ik zie dan ook geen reden om dit aan gemeenten te vragen. Hiervoor is ook geen wettelijke basis,’ aldus de staatssecretaris.

Over Auteur

Laura Wennekes

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden