Rechter: genderneutrale geboorteakte moet kunnen

0

De rechtbank Limburg heeft een ambtenaar van de burgerlijke stand in Roermond verzocht een nieuwe geboorteakte voor iemand op te maken. Daarin wordt vermeld dat het geslacht van de betreffende persoon niet kan worden vastgesteld, in plaats van de huidige melding van het geslacht.

De rechter oordeelt daarmee in feite ‘dat de tijd rijp is voor erkenning van een derde gender’. Wettelijk gezien is het nu nog niet mogelijk om de geboorteakte te wijzigen in een neutrale geslachtelijke identiteit. Een initiatiefwetsvoorstel van D66, PvdA en GroenLinks zou wel aandacht vragen voor de kwestie. Ook wijst de rechter op internationale verdragsrechtelijke verplichtingen. Het huidige recht zou neerkomen op ‘een inbreuk op het privéleven, het zelfbeschikkingsrecht en de persoonlijke autonomie van belanghebbende’.

Discussie onder ambtenaren

Uit de uitspraak blijkt dat ambtenaren van de burgerlijke stand discussie voeren over de vraag ‘of het nog nodig is om het geslacht van mensen juridisch vast te stellen’. Op dit moment wordt in de geboorteakte vastgelegd dat iemand als man of als vrouw geboren is. Sinds 1993 kan ook worden vermeld dat het geslacht niet kan worden vastgesteld, maar dat moet gepaard gaan met medisch onderzoek. ‘De discussie die nu gevoerd wordt is of een dergelijk onderzoek wel nodig is en of het niet meer iets moet zijn wat een persoon zelf kan bepalen.’

Huidige klimaat

De wetgever heeft hierover eerder gesproken, maar toen geen knopen doorgehakt. Er zou een aparte discussie over moeten worden gevoerd, die nu dus extra wordt aangezwengeld door de rechter. De rechtbank verwijst daarbij naar ‘het huidige sociale, juridische en politieke klimaat’ en initiatieven als een gids van de gemeente Amsterdam met adviezen voor haar ambtenaren om het taalgebruik genderneutraler te maken.

Over Auteur

Richard Sandee

Richard Sandee is coördinator van Gemeente.nu. Hij heeft ruim vijftien jaar ervaring als journalist op het gebied van openbaar bestuur. r.sandee@sdu.nl

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden