Bezuinigen? Vraag inwoners om ideeën en input

0

De gemeentelijke financiën staan onder druk. Op veel plekken speelt daardoor dezelfde netelige vraag: kunnen we diensten schrappen? Deze gemeenten schakelen inwoners in als hulplijn.

Afnemende financiële middelen vanuit het Rijk zorgen er op veel plekken voor dat het huishoudboekje nog eens onder de loep wordt genomen. Zo buigt ook de gemeente Berkelland zich over de hamvraag: hoe blijven we in de toekomst financieel gezond? ‘Zoals het er nu naar uitziet en in het geval dat we geen maatregelen nemen, dan heeft de gemeente in het jaar 2023 een tekort van 3,5 miljoen euro.’ Daarvoor is het project Berkelland in Balans in het leven geroepen. De gemeente onderzoekt verschillende maatregelen zoals bezuinigen, het verhogen van inkomsten en bepaalde zaken anders aanpakken. Of helemaal niet meer doen. Ook de gemeentelijke organisatie die de taken uitvoert, wordt onder de loep genomen.

Brief naar 5000 inwoners

De gemeente gaat daarvoor via een brief 5000 inwoners vragen ‘waar de gemeente ombuigingen moet zoeken’. Om zoveel mogelijk inwoners te bereiken, staat de vragenlijst ook op de gemeentesite en in een huis-aan-huis-blad. Inwoners kunnen op verschillende plekken, zoals de bibliotheek en het gemeentehuis, hulp krijgen bij het invullen. Het inwonerspanel wordt geraadpleegd en er zijn verschillende enquêteurs op straat te vinden om meningen te peilen. Begin 2020 worden de uitkomsten en het vervolg bekend. De gemeenteraad neemt voor volgende zomer een besluit over de bezuinigingen.

Op zoek naar inkomsten

En zo zijn er meer gemeenten die inwoners betrekken en hen om input vragen als het gaat om bezuinigen en herijken. Ook het college van Dronten stelde recent voor aan de gemeenteraad om eind dit jaar via een online consultatie inwoners te raadplegen. Het zou daarbij gaan om twee zaken: waar de gemeente kan bezuinigen en waar eventueel meer inkomsten te halen zijn. Op basis van de resultaten werkt het college een aantal scenario’s uit. Het hele pakket wordt op een bijeenkomst met bewoners besproken. De voorstellen zouden moeten leiden tot een bezuiniging van 1,5 tot 3 miljoen euro en worden meegenomen bij het vaststellen van de Kadernota volgend jaar.

Van brainstormsessie tot begrotingsavond

In Alphen aan den Rijn kunnen bewoners en raadsleden meedenken over mogelijkheden van de gemeente om 5 miljoen euro te bezuinigingen. Op het stadhuis vindt binnenkort namelijk een brainstormsessie plaats. Hier kunnen bewoners en organisaties inspreken. Raadsfracties komen met voorstellen. Daarna wordt een lijst met mogelijkheden opgesteld en mogen instanties en inwoners hun zegje hierover doen. Ook in Staphorst moet de broekriem aangehaald worden en mochten inwoners zich recent uitspreken over bezuinigingen. Daarvoor organiseerde de gemeenteraad een begrotingsavond, een inloopavond voor inwoners. Bewoners, organisaties en andere belanghebbenden konden hun mening en ideeën aan raadsleden voorleggen.

Over Auteur

Niobe Moen

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden