Financiën alle gemeenten op één website

0

Een pilotversie van een website van het ministerie van Binnenlandse Zaken met financiële informatie over alle Nederlandse gemeenten is online. Er is onder meer te zien hoeveel geld gemeenten binnenkrijgen en welke kosten per inwoner worden gemaakt.  

De website Data Financiën Gemeenten is ingedeeld in drie onderdelen. Ten eerste wordt gekeken naar het gemeentefonds: welke uitkeringen krijgt de gemeente daarvan en hoe hoog zijn deze? Dan komen de inkomsten en uitgaven van gemeenten (ook per hoofdfunctie zoals sociaal domein of veiligheid) aan bod, en als derde bevat de site financiële kengetallen die vertellen hoe de gemeente ervoor staat.

Database

Op deze onderdelen kunnen gemeenten met elkaar worden vergeleken. Zo kun je bijvoorbeeld naast elkaar zien dat de lasten per inwoner voor het sociaal domein in Den Haag 2033 euro zijn en in Coevorden 1206 euro. Ook de achterliggende database is via de website beschikbaar, waarin financiële data op detailniveau is opgenomen en te downloaden is. Verder kan er doorgeklikt worden naar achtergrondinformatie over bijvoorbeeld het gemeentefonds.

Lokale belastingen

De informatie is gebaseerd op de circulaires van het gemeentefonds, data zoals die door gemeenten zijn aangeleverd bij het CBS in het kader van Informatie voor Derden (Iv3) en financiële kengetallen van gemeenten. De website is nog in ontwikkeling. Op termijn worden volgens het ministerie nieuwe functionaliteiten toegevoegd zoals gegevens over lokale belastingen en extra mogelijkheden om gemeenten onderling te vergelijken.

Lastencalculator

Lokale belastingen zijn overigens al inzichtelijk en te vergelijken met de speciale ‘calculator’ van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van Lagere Overheden (COELO). Die is bovendien pas uitgebreid, waardoor bijvoorbeeld de lokale belastingen tegen de rijksuitkeringen afgezet kunnen worden. ‘Hierdoor is nu voor het eerst makkelijk te zien hoe deze rijksuitkeringen zich verhouden tot de belastingen die een burger betaalt,’ meldt het COELO.

Over Auteur

Laura Wennekes

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden