Grip op pgb-gelden mogelijk verbeterd

0

Minister De Jonge van Volksgezondheid buigt zich over ‘meer of andere mogelijkheden om toe te zien op de juiste besteding van pgb-gelden’. Dat schrijft hij in antwoord op Kamervragen over een vermeende zorgfraudezaak in Nijmegen, waarvan de rechter onlangs weinig heel liet.

Nijmegen claimde 1,8 miljoen euro van zorgbedrijf de Rigtergroep wegens fraude en het leveren van onvoldoende zorg. Vanwege een faillissement van de grootste dochter blijft er van die vordering slechts 82.000 euro over. En zelfs daarbij is het maar de vraag of de gemeente enige aanspraak kan maken op gelden uit het persoonsgebonden budget (pgb) die niet aan zorg zouden zijn besteed.

Geen contract

De rechtbank stelde vast dat de gemeente ‘geen contractuele relatie heeft’ met het bedrijf. ‘De gemeente heeft pgb’s ter beschikking gesteld aan cliënten,’ aldus de rechter. Als die cliënten onvoldoende zorg geleverd krijgen, moeten zijzelf het bedrijf daarop aanspreken ‘en dus niet de gemeente’. Alleen bij ‘fraude of ander misbruik’ zou de gemeente geld terug kunnen eisen, aangezien dan pas onrechtmatig jegens de lokale overheid zou zijn gehandeld. In hoeverre dit slaagt, moet nog blijken.

Meer mogelijkheden

SP-Kamerlid Maarten Hijink trok naar aanleiding van de zaak aan de bel. ‘Hoeveel grip en hoeveel controlemogelijkheden heeft een gemeente eigenlijk op de zorginstellingen die zorg via pgb-gelden leveren aan haar inwoners? Vindt u dat gemeenten meer mogelijkheden moeten krijgen om toe te zien op de juiste besteding van pgb-gelden?’ vraagt hij onder meer.

Volgens de minister is het vorig jaar al wel ‘makkelijker gemaakt’ om zorginstellingen tot de orde te roepen. Desondanks onderzoekt hij dus extra mogelijkheden. ‘De beleidsverkenning zal in het najaar aan de Tweede Kamer worden verzonden.’ In die verkenning belooft hij ook aandacht voor de vraag hoe pgb’s alleen bij de juiste personen terechtkomen. ‘Het pgb is een mooi instrument voor mensen die er goed mee om kunnen gaan, maar het is niet voor iedereen geschikt.’

Over Auteur

Richard Sandee

Richard Sandee is coördinator van Gemeente.nu. Hij heeft ruim vijftien jaar ervaring als journalist op het gebied van openbaar bestuur. r.sandee@sdu.nl

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden