‘Langer thuis levert geld op’

0

Het lijkt erop dat het langer zelfstandig thuis- beleid van het ministerie van VWS zijn vruchten afwerpt, blijkt uit onderzoek.

Huisgenoten en een goed inkomen zorgen ervoor dat mensen minder zorg gebruiken, is de conclusie uit het onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau naar de zorg thuis.

Ouderen blijven langer thuis wonen en maken alleen gebruik van thuiszorg als het echt niet anders kan. Wie huisgenoten heeft en/of een hoger inkomen, maakt relatief minder gebruik van zorg thuis. Het totale gebruik van extramurale zorg is wel licht toegenomen in 6 jaar: tussen 2004 en 2011. Dat is vooral te wijten aan de hogere leeftijd en meer 80-plussers.

Huishoudelijke hulp
Dat staat in het dinsdag gepubliceerde rapport Zicht op zorggebruik van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Volgens SCP-onderzoeker Inger Plaisier is het overheidsbeleid: langer zelfstandig thuis, terug te zien in de onderzoeksresultaten. Er is gekeken naar de ontwikkelingen in het gebruik van huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging en verpleging tussen 2004 en 2011.

Mensen blijven inderdaad langer thuis wonen, maar de zorg stijgt niet navenant. In 2011 maakten zo’n 556.000 mensen gebruik van thuiszorg. In 2004 maakten 532.000 mensen gebruik van zorg thuis. De stijging komt volgens het SCP vooral door het toegenomen aantal oude ouderen. In deze periode groeide de Nederlandse bevolking met 400.000 personen. Het aandeel 80-plussers nam toe van 3,4 procent naar 4 procent. Als er rekening wordt gehouden met de bevolkingstoename en de vergrijzing, is het aantal mensen gelijk gebleven dat gebruik maakt van de extramurale zorg.

Transitie
De organisatie van de zorg is vanaf 1 januari dit jaar weer helemaal anders door de transitie van een groot deel van de zorg naar de gemeenten. Toch verwachten de SCP-onderzoekers dat de langer zelfstandig thuis-trend, die uit het onderzoek komt, gewoon door zal zetten. Er is wel een verschuiving te zien van mensen die gebruik maken van thuiszorg: Alleenstaanden zijn meer zorg gaan gebruiken, mensen in een huishouden met meerdere personen gebruiken minder zorg. Dat is een gevolg van het (overheids-)beleid dat zich meer richt op mantelzorg.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden