Kinderen helpen: drie lokale voorbeelden

0

Hoe bedien je een doelgroep die nog onvoldoende voor zichzelf kan opkomen? Gemeenten proberen op nieuwe manieren kinderen te helpen. Zoals een kind- en scheidingsloket, waar alle ondersteuningsmogelijkheden zijn verzameld.

Pilot kind- en scheidingsloket

In Cranendonck is bij wijze van pilot een kind- en scheidingsloket in het leven geroepen. Tot de zomer van 2020 wil de gemeente hiermee kinderen helpen door de nadelige gevolgen van een scheiding voor hen te voorkomen, beperken of oplossen.

Volgens de gemeente ervaren kinderen van gescheiden ouders gemiddeld ongeveer tweemaal zoveel problemen vergeleken met jeugdigen in niet-gebroken gezinnen. Denk aan emotionele of sociale problematiek, gedragsproblemen of slechtere schoolprestaties. ‘Het is belangrijk dat ouders goed communiceren, duidelijke afspraken maken en opvoedkundige samenwerking hebben. Dit om voor een kind een veilige en gestructureerde omgeving te creëren. Het kind- en scheidingsloket kan hierbij helpen.’

Inloopspreekuur

Ouders uit de gemeente die zijn gescheiden of in dat traject zitten, kunnen tijdens een inloopspreekuur terecht met hun vragen. Net zoals kinderen, grootouders, docenten en instanties. Ze worden bijgestaan door een mediator en een jeugd- en gezinsprofessional van het Sociaal Team Cranendonck. Zij beantwoorden vragen meteen of kijken gezamenlijk naar een passende oplossing.

Zoals: hoe steekt een scheidingsprocedure in elkaar? En: hoe geef je als gescheiden ouders gezamenlijk vorm aan het ouderschap waarbij het kind centraal staat? Het loket bevindt zich in het gemeentehuis, binnenlopen kan zonder afspraak. De pilot loopt tot volgende zomer en wordt daarna geëvalueerd.

Cranendonck is overigens niet de enige gemeente die een scheidingsloket inricht. Het kabinet riep eerder op tot deze vorm van hulpverlening. Amstelveen wil bijvoorbeeld een loket voor conflictscheidingen openen. Dit staat in de jeugdagenda die het college heeft aangeboden aan de gemeenteraad.

Regelingen bundelen

De gemeente Hardenberg komt met een digitaal loket, Samen voor alle kinderen, waar de ondersteuningsmogelijkheden voor gezinnen met weinig geld zijn gebundeld. Het loket moet drempels wegnemen. Zo hoopt de gemeente dat het aanvragen van een regeling een stuk eenvoudiger wordt en dat meer gezinnen gebruikmaken van de mogelijkheden. Bijvoorbeeld regelingen op het gebied van educatie, sport, cultuur, verjaardag en recreatie. Hardenberg is naar eigen zeggen de eerste in Overijssel om op deze manier kinderen te helpen.

Telefoonnummer jeugdhulp

Ook in Uden is er iets veranderd in de manier waarop de gemeente jeugdhulp aanbiedt. Hier kunnen gezinnen of kinderen die hulp nodig hebben sinds kort gebruikmaken van één duidelijke toegang en bellen naar Wegwijzer Jeugd. Professionele jeugdmedewerkers bekijken wat of wie er nodig is. De medewerker kan vragen direct beantwoorden en helpen bij het vinden van de juiste voorziening. Daarnaast kan er een persoonlijk gesprek worden gepland. Daarin wordt een plan van aanpak opgesteld met de ondersteuning die het beste past bij de situatie.

Over Auteur

Niobe Moen

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden