Koopgedrag onderzoeken voor verbetering winkelaanbod

0

Met behulp van onderzoek naar de koopstromen in een gemeente kan het winkelaanbod verbeteren en leegstand worden voorkomen. Groningen start daarom deze maand een grootschalig onderzoek, in Lelystad werd het recent afgerond.

Groningen gaat het koopgedrag van inwoners in kaart brengen. De resultaten zijn bedoeld voor het verbeteren en versterken van winkelvoorzieningen. Het koopstromenonderzoek moet laten zien waar bewoners hun boodschappen doen, waar ze winkelen en doelgerichte aankopen doen. Net als hoe tevreden ze zijn over de verschillende aankooplocaties in de stad. De gemeente gebruikt de resultaten over het functioneren en de (on)aantrekkelijkheid van winkelgebieden voor het versterken en verbeteren van winkelvoorzieningen.

Periodiek onderzoek naar koopgedrag

Het onderzoek is broodnodig, aldus de gemeente. ‘De detailhandel is de afgelopen jaren veranderd. Waar het online winkelen een sterke groei heeft doorgemaakt, is op straat vaker leegstand zichtbaar en veranderen winkels in bijvoorbeeld horeca of woningen. De gemeente zet zich samen met winkeliers in voor een aantrekkelijke binnenstad, dorpscentra en een compleet winkelaanbod.

Om dit zo goed mogelijk te doen, is periodiek onderzoek naar koopgedrag van groot belang.’ Het onderzoek start deze maand. Geselecteerde huishoudens ontvangen een uitnodiging in de bus om mee te doen. De resultaten van het onderzoek worden in het eerste kwartaal van 2020 bekend.

‘Voorzieningen moeten elkaar meer aanvullen’

Ook in andere gemeenten wordt dit soort onderzoek gebruikt om de stand van zaken op winkelgebied in kaart te brengen. Zo vonden er in de gemeente Lelystad recent twee onderzoeken plaats: zowel een koopstromenonderzoek als een verdiepende planologische studie naar de huidige stand van zaken van de detailhandelssector. De stad kent een uitgebreid voorzieningenniveau met buurt- en wijkcentra: het Stadshart, het Lelycentre en Bataviastad.

Volgens de gemeente bevestigen de onderzoeken dat er ‘keuzes nodig zijn om te zorgen dat de verschillende ontwikkelingen elkaar niet in de weg zitten, maar elkaar juist gaan versterken. Voorzieningen op regionaal, stads-, wijk- en buurtniveau moeten nog meer naast elkaar gaan functioneren en elkaar aanvullen in uitstraling, doelgroep, doel en bereik.’

Van ‘place to buy’ naar ‘place to be’

Verder bleek dat het aantal vierkante meters winkeloppervlakte nog verder moet worden teruggebracht. Daarnaast ondersteunen de onderzoeksresultaten de leegstandsaanpak van Lelystad voor het Stadshart. Een ‘gevarieerder aanbod van detailhandel, horeca en beleving’ staat daarin centraal. Daardoor zou de plek moeten veranderen van ‘place to buy’ naar ‘place to be’.

Over Auteur

Niobe Moen

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden