2017: Minder armoede onder uitkeringsgerechtigden

0

De daling in armoede onder de Nederlandse bevolking zat ook in 2017 verder door.

Dat blijkt uit huidige actualisering van de publicatie ‘ Armoede in kaart 2016’, die het SCP eind vorig jaar heeft uitgebracht.

Er zijn nu nieuwe berekeningen uitgevoerd waarbij rekening is gehouden met de koopkrachtmaatregelen die het kabinet op Prinsjesdag 2016 aankondigde. De berekeningen resulteren voor komend jaar in nieuwe ramingen over de totale armoede in Nederland en over de armoede binnen een aantal bevolkingsgroepen.

Armoede ouderen blijft gelijk

Voor 2017 wijzen de ramingen op een verdere afname van het aantal armen in de bevolking, tot 1,06 miljoen mensen. Het armoedepercentage zou dan op 6,7% uitkomen (in 2014: 7,6% en in 2016: 6,9%). De armoede onder kinderen zal vermoedelijk dalen naar 10,1% in 2017. Uitgedrukt in absolute aantallen zijn er dan 333.000 arme kinderen.

De daling doet zich vooral voor bij mensen die een uitkering ontvangen. Bij de alleenstaanden onder hen daalt de armoede naar verwachting met bijna 1,5 procentpunt ten opzichte van 2016, bij degenen met kinderen met 1 procentpunt. Ook onder werkenden in loondienst en zelfstandigen neemt het armoedepercentage af, maar daar gaat het om een daling met slechts 0,1 à 0,3 procentpunt. Bij de ouderen blijven de geraamde armoedepercentages in 2017 gelijk aan die van 2016.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden