Autisten stuiten op gebrek aan kennis bij gemeenten

0

Oudervereniging Balans en de Nederlandse Vereniging voor Autisme(NVA) luiden de noodklok. Zij waarschuwen voor de stagnerende samenwerking tussen gemeenten en verzekeraars

De gemeenten hebben te weinig kennis in huis om zorgaanbieders inhoudelijk te beoordelen en nemen daardoor de verkeerde besluiten bij bezuinigingen op voorzieningen. Ook lopen de wachttijden op bij een hulpaanvraag, wordt de keuzevrijheid beperkt en staat de klant niet centraal. Bovendien krijgen mensen vaak geen gespecialiseerde hulp meer omdat de budgetten van de zorgaanbieders zijn overschreden. Directeur Woldhuis bij het Radio1 journaal: “Er wordt geen gebruik gemaakt van de specialistische kennis die er is, er wordt niet geluisterd. Mensen met ASS vallen hierdoor tussen wal en schip.”

Er zijn goede landelijke initiatieven, zoals gepaste zorg voor ADHD of autisme, waarin beroepsgroepen, het onderwijs en patiëntenverenigingen zoals Balans en de NVA samenwerken. Helaas weigeren de gemeenten en de VNG om hier een bijdrage aan te leveren.

Ook wordt er vanuit de zorgverzekeraars en de gemeenten onvoldoende financiële steun geboden aan patiëntenverenigingen zoals Balans en de NVA voor preventie. Balans en NVA ontwikkelen preventieve trainingen en cursussen om kinderen, volwassenen en ouders te ondersteunen en handelingsvaardiger te maken. Deze cursussen worden gegeven door ervaringsdeskundige vrijwilligers. De cursussen en trainingen hebben aantoonbaar resultaat en zijn kostenbesparend. Desondanks worden ze vooralsnog door gemeenten of zorgverzekeraars niet gefinancierd.

De verenigingen doen in een brief een dringend beroep op de leden van de Tweede Kamer om hen te steunen om het zorgbeleid gezamenlijk in te richten en de klant centraal te zetten.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.