Burgemeesters willen meer wachtgeld

2

Het voorstel niet vanaf hun 57ste maar 62ste levensjaar wachtgeld te ontvangen, is tegen het zere been van burgemeesters.

“Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een wetsvoorstel in de maak die de duur van het zogenoemde voortgezette Appa-wachtgeld moet halveren”, aldus het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. “Nu hebben burgemeesters na minimaal 10 jaren in een Appa-functie recht op dit wachtgeld vanaf hun 57e tot het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Met deze wijziging gaat dit recht pas in na het 62e jaar.” Het genootschap is er niet blij mee.

“De afgelopen jaren zijn al diverse versoberingen in de rechtspositie van politieke ambtsdragers doorgevoerd”, schrijft het genootschap aan de minister. “Zo is onlangs is de duur van de reguliere Appa-uitlering met 10 maanden beperkt en al eerder is de zogenoemde FPU-plus regeling in het kader van de 36-urige werkweek vervangen door een veel schralere aanpassing van de bezoldigíngsbedragen. Deze ingrepen zijn niet gebaseerd op een onderliggende visie en zijn niet ingebed in een samenhangend beleid.”

Symboolpolitiek
Het voorstel van Plasterk heeft de schijn tegen, is de conclusie. Het lijkt symboolpolitiek. Kom eens met een integrale visie, is de kritiek. Ambtsdragers moeten zich al vaak genoeg verantwoorden voor hun bezoldiging. Regel in ieder geval een overgangsrecht voor zittende burgemeesters, is het advies.

Over Auteur

2 reacties

  1. . Het kan beter op

    Meer wachtgeld voor burgemeesters.
    Het is te zot om lezen. Zeker als hierbij regelmatig in de krant mislukte burgervaders die op eigen verzoek stoppen en vervolgens jaren wachtgeld claimen. Het is NL op z’n kop. Weg met deze onzin. Het zijn slechts werknemers van de commissarissen!

  2. c smiesing op

    Waarom moet een burgemeester sowieso wachtgeld krijgen? Ze worden niet politiek gekozen dus als ze net als iedereen hun best doen is er geen reden tot ontslag.
    Geen enkele werknemer krijgt langer dan 2 jaar ww dus waarom een burgemeester wel? Gewoon doorwerken tot je 67ste!!!

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden