NUP is de basis op orde

0

De Operatie NUP is complex en de weg naar 1 januari 2015 is op zijn zachtst gezegd hobbelig. Zwartkijkers zullen zeggen dat het langzaam gaat, té langzaam. Dat gemeenten weer achter de feiten aan lopen en die niet zullen inhalen.

Daar behoort Ingrid Hoogstrate, programmamanager NUP bij KING zeker niet toe.  “Het is ontzettend belangrijk om te realiseren waar we vandaan komen. Wat er al wel gelukt is en hoe ver we al zijn”. Hoogstrate zet de ontwikkelingen graag in dat perspectief.

“Het gaat altijd langzamer dan je wil”, realiseert zij zich ook. Maar dat ligt lang niet altijd aan alleen de gemeenten en hun zogenaamde kennisachterstand of terughoudend. De afhankelijkheid van leveranciers en hun opleveringen zijn een niet te onderschatten onderdeel in het proces. En die afhankelijkheid wordt juist via Operatie NUP geminimaliseerd.


“Als individuele gemeente sta je altijd zwak”, legt Hoogstrate uit.  “Je moet te veel specifieke keuzes maken, waar je waarschijnlijk te weinig vanaf weet. Daarom hebben wij harde afspraken gemaakt met 85 leveranciers. ” Centrale afspraken waar iedere gemeente wat aan heeft. “Ieder voor zich is eigenlijk geen optie. En wij zijn dan graag het schakelpunt tussen het aanbod en de vraag, dat ook actief op zoek gaat naar gemeenten.”


Afspraken die ook betekenen dat de bouwstenen, of componenten daarvan getoetst en getest zijn en dus direct inzetbaar. En daar houdt het dan niet op. Het stelsel blijft in beweging. Bouwstenen zullen moeten worden doorontwikkeld, volgens hoge kwalitatieve eisen.

Regie

Dat is dus wat anders dan dat je als gemeente de regie uithanden geeft. Een gemeente haakt in op de kennis en ervaring en sluit aan bij programma’s die het makkelijker maken om de verplichtingen die zijn gesteld ook daadwerkelijk te halen. De rol van de gemeente is daarbij net zo belangrijk als die van, de ontwikkeling van, de techniek.
Aan het programma waar Hoogstrate de leiding aan geeft rust de taak om de gemeenten niet alleen te informeren, maar meer nog om als gids op te treden, waar mogelijk zelf te ontzorgen en het liefst ook nog op een innovatieve manier.  Klinkt mooi, toch zit er ook heel wat werk in het overtuigen van gemeente. “NUP wordt al snel gezien als een ICT-feestje”, weet Hoogstrate.


Ze wijst het ook meteen aan als een grote valkuil. Het programma heeft juist een grote impact en belang voor de hele organisatie. “Daarom moet je  er echt op sturen dat je de baten realiseert, als dat niet gebeurt blijft er altijd discussie.” De verbinding met de organisatie en het beleid is essentieel. Zowel voor het succes als de voortgang. Discussie leidt namelijk onherroepelijk tot vertraging of erger uitstel.


Deadline

Onduidelijk is wat de gevolgen zullen zijn voor gemeenten die het op uitstel of afstel laten aankomen. “Het is natuurlijk wel gewoon een wettelijke verplichting. Maar los daarvan is het heel kortzichtig om het nu niet goed te doen. NUP is de basis op orde. Dit is de manier om voor de toekomst de datakwaliteit op orde te brengen. Je moet het gewoon doen.”


Gemeenten moeten doen wat ze kunnen doen, stap voor stap. En zich niet laten ontmoedigen door vergezichten, of door wat er niet binnen de gestelde deadlines gaat lukken (omdat er bijvoorbeeld geen eenduidige richtlijnen zijn vanuit het Rijk). “En als het niet lukt, dan kunnen wij helpen. Allereerst door uit te leggen wat een gemeente wanneer moet doen. Daarnaast door de samenhang tussen de bouwstenen uit te leggen en tenslotte ook aan te geven waar ze de juiste informatie kunnen halen.”


“De doelstelling van het programma is om straks 80 % gerealiseerd te hebben”,  een hele uitdaging maar de lach op haar gezicht verraadt dat Hoogstrate die doelstelling nog niet uit zicht heeft verloren.

Over Auteur

Avatar

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden