Geen wachtgeld meer voor raadsleden

1

Minister Ronald Plasterk legt uit waarom het kabinet heeft gekozen voor het schrappen van de wachtgeldregeling voor gemeenteraadsleden en leden van de Provinciale Staten.

Gemeenteraadsleden en leden van de Provinciale Staten die hun zetel inleveren of verliezen, kunnen niet langer aanspraak maken op wachtgeld, laat Plasterk weten. Na de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2014 en provinciale verkiezingen in 2015 verdwijnen de bestaande regelingen. Alleen zittende lokale politici kunnen nog een uitkering krijgen als zij na de verkiezingen niet terugkeren.

Nevenfunctie
Plasterk vindt het lidmaatschap van de gemeenteraad of de Provinciale Staten een nevenfunctie naast een ‘hoofdberoep’. Raads- en Statenleden zijn er voor hun inkomen niet van afhankelijk, motiveert hij dit besluit.

Overigens kennen lang niet alle gemeenten of provincie een uitkeringsregeling voor aftredende politici. Bij de meeste is het wachtgeld al afgeschaft, stelt de minister. In tijden van bezuinigingen zal het besluit niet geheel onwelkom zijn. De 30 grootste gemeenten van het land gaven het afgelopen jaar samen meer dan vier miljoen euro uit aan het wachtgeld voor vertrokken politici, bleek na een Wob-verzoek van De Telegraaf. De nieuwe en verscherpte regels voor wachtgeld zouden nauwelijks werken, stelt de krant.

Let wel: burgemeesters, wethouders en gedeputeerden krijgen na hun vertrek nog steeds deze uitkering van de overheid.

Apeldoorn
De grootste bloeder is Apeldoorn. Al jaren is de gemeente veel geld kwijt aan wachtgeld, maar in 2012 kwam daar nog een schepje bovenop. Na de val van het college Apeldoorn was de gemeente twee ton meer kwijt dan in 2011. Toale kosten: ruim 675.000 euro.

Solliciteren
Oud-bestuurders hebben minder lang recht op wachtgeld dan voorheen. Verder zijn ze verplicht te solliciteren. In 2012 verdubbelde het budget voor re-integratiecursussen dan ook. Het doel was de politici weer aan het werk te helpen.

Over Auteur

1 reactie

  1. BernieWeiss op

    Het lijkt mij een uitstekend plan.

    De vergoeding is precies dat: een vergoeding voor gederfde inkomsten of gemaakte kosten. Let op het woord! Het is niet een raadssalaris, of een statenlidloon.

    Dat betekent dat als de functie stopt, de uren voor de hoofdfunctie weer beschikbaar zijn, en dat de normale mogelijkheden om een eigen inkomen te genereren terug zijn. Ook kosten van een raads- of statenfunctie vallen weg. Als de werkelijk te maken kosten wegvallen, of gederfde inkomsten weer terugkeren, waarom dan alsnog doorbetalen? Dat raakt kant noch wal. En als de hoofdbaan is weggevallen, dan is er toch gewoon de WW? Of de bijstand? Net als voor iedere andere burger. En kom niet aan met het afbreukrisico, dat is onder de huidige omstandigheden voor iedere burger grotendeels gelijk: niemand is zeker van z’n baan, anno nu.

    Er is goed beschouwd geen enkele rechtvaardiging voor het in stand houden van de wachtgeldregelingen die er zijn. Sterker: ik ben er van overtuigd dat er ook wel eens mag worden gekeken of, gezien de reacties die deze beslissing oproept, de bestaande vergoedingen wel werkelijk worden gebruikt waar ze voor bedoeld zijn, en niet voor een verkapte vorm van salariëring van wat in principe onbezoldigde functies zijn.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden