‘Gemeente, bestrijd concurrentie winkeliers’

0

Webshops die zonder toestemming op industrieterreinen goederen aan consumenten verkopen. Het is een van de doornen in het oog van Detailhandel Nederland

De belangenorganisatie ziet meer voorbeelden van oneerlijke concurrentie tussen winkeliers. Tijdelijke verkooppunten vanuit hotels of partycentra en groothandels die aan particulieren verkopen, bijvoorbeeld.

De voorbeeld komen binnen als meldingen bij het Informatiepunt Oneerlijke Concurrentie van Detailhandel Nederland binnenkomen. “Juist in deze economische situatie moet meer dan ooit sprake zijn van een eerlijk speelveld”, zegt Jildau Schuilenburg, secretaris Vestigingszakenvan de organisatie. “De markt moet zijn werk doen, maar overheden moeten oneerlijke concurrentie tegengaan en de regels handhaven.”

Bestemming
Internetbedrijven waar consumenten fysiek producten kunnen bekijken, betalen en meenemen, acteren als winkels en zouden zich van gemeenten alleen op een detailhandelsbestemming mogen vestigen. Te vaak worden bestemmingsplannen niet gehandhaafd of wordt er onzorgvuldig op toegezien.

 

Een voorbeeld is een fysieke winkel in bruidsmode, waarbij op korte afstand een groothandel in trouwjurken met showroom zich vestigt op een bedrijfsbestemming. Via de website richt deze groothandel zich op consumenten. Dit mag niet en heeft grote gevolgen voor de reguliere bruidsmodezaak. Gemeenten zouden hier keihard tegen op moeten treden, vindt Detailhandel Nederland. “Oneerlijke concurrentie kan de nekslag betekenen voor de winkeliers die zich wél aan alle voorschriften en regels houden en verergert daarmee de winkelleegstand in winkelgebieden.”

Handhaving
Indien er onduidelijkheden bestaan bij handhaving moeten gemeenten het detailhandels- en ruimtelijk beleid aanpassen. Secretaris Schuilenburg: “Er moet in het ruimtelijk beleid een gelijk speelveld zijn voor alle vormen van detailhandel, zowel online, offline als mengvormen. “Gemeenten gedogen in toenemende mate winkels op een bestemming in het bestemmingsplan anders dan detailhandel. Het moet afgelopen zijn met gedogen.”

Consumenten kunnen op een bedrijventerrein vaak gratis parkeren, ondernemers betalen daar een veel lagere huur en dit gedogen leidt tot omzetderving voor de winkeliers die zich wel aan de regels houden.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden