‘Kabinet heeft lak aan medisch beroepsgeheim jeugdzorg’

2

Staatssecretarissen Van Rijn (PvdA) en Dijkhoff (VVD) willen dat hulpverleners in de jeugdzorg zo snel mogelijk verplicht worden medische gegevens van hun patiënten op de factuur aan de gemeente te zetten. Deze verplichting is niet door de Tweede Kamer goedgekeurd en steunt ook nergens op bestaande wetgeving, aldus Privacy Barometer

Van Rijn en Dijkhoff moeten het voorstel nu aanpassen, maar ze willen dit democratische proces niet meer afwachten. Zij komen nu buiten de Tweede Kamer om met een tussentijdse regeling die jeugdhulpverleners verplicht medische informatie aan de gemeenten te verstrekken. Het concept is hier (pdf) in te zien.

Gemeenten willen medische gegevens over patiënten in de jeugdzorg hebben voordat ze voor die zorg willen betalen. Het medisch beroepsgeheim staat dit echter niet toe. Het medisch beroepsgeheim zorgt er juist voor dat mensen in vertrouwen bij een hulpverlener over hun problemen kunnen praten zonder dat de gemeente meekijkt. Zonder toestemming van betrokkenen is zowel het verwerken van medische gegevens door de gemeente als het doorbreken van het medisch beroepsgeheim door hulpverleners niet toegestaan. Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) heeft hier in april 2015 nadrukkelijk op gewezen.

Om jeugdhulpverleners toch te verplichten medische gegevens op de factuur te zetten is een wetswijziging noodzakelijk. Het kabinet heeft hiervoor in april 2015 een voorstel ingediend, maar dat werd zeer kritisch ontvangen door de Tweede Kamer en door het CBP.

Privacy Barometer: “Omdat sommige gemeenten weigeren te betalen nu ze geen medische gegevens ontvangen, kan er volgens de staatssecretarissen “een situatie [..] ontstaan waarin de jeugdhulp, preventie, kinderbeschermingsmaatregelen of jeugdreclassering niet meer gedeclareerd of betaald zouden kunnen worden”. Om dit op te lossen hebben Van Rijn en Dijkhoff samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een tussentijdse regeling bedacht.”

BRON: Privacy Barometer/ Reinout Barth

 

UPDATE 17:00u: Volgens NOS willen Oppositiepartijen CDA en D66 opheldering over een nieuwe regeling van het kabinet om gemeenteambtenaren informatie te geven over de psychische problemen van kinderen in de jeugdzorg. De partijen maken er bezwaar tegen dat voor de invoering van deze regeling geen goedkeuring wordt gevraagd aan de Tweede Kamer. “Het kan niet zo zijn dat over een belangrijk onderwerp als het medisch beroepsgeheim de Kamer geen inbreng heeft”, zegt D66-Kamerlid Bergkamp. Ze wil van de staatssecretarissen Van Rijn van Volksgezondheid en Dijkhoff van Justitie voor het eind van deze week opheldering.

 

Op 26 november is het seminar “Privacy in de praktijk” . Programma en inschrijven via de website Gemeentenucongressen

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

2 reacties

  1. Ik neem het risico van een Godwin maar op de koop toe. Maar hoe dit kabinet met z’n burgers denkt om te kunnen gaan zou de Gestapo, de SS en de Stasi stinkend jaloers maken.

  2. K. de Jong op

    Werkelijk onvoorstelbaar hoe de staatssecretarissen met het medisch beroepsgeheim op straat gooien. Het resultaat zal zijn dat mensen hulpverleners niet meer vertrouwen en dus geen hulp vragen aan hulpverleners, die verplicht worden informatie te delen. Hoe komen gemeenten erbij om hierom te vragen?