Onbegrip over inkoopvoorwaarden VNG

3

“Het is onbegrijpelijk dat de VNG geen verschil wil zien tussen de inkoop van potloden en schoonmaakdiensten en de complexe intellectuele diensten van architecten en ingenieurs”, stellen de ingenieurs- en architectenvertegenwoordigers.

VNG maakt heeft een nieuw model Algemene Inkoopvoorwaarden opgesteld, dat ook gaat gelden voor diensten van architecten en ingenieurs. Daarmee wijkt de VNG af van een algemeen geaccepteerde praktijk.  Dat zeggen de beroepsvereniging voor architechten (BNA) en de branchevereniging voor ingenieursbureau's (NLingenieurs).

De brancheverenigingen vinden dat algemene voorwaarden kunnen niet toegepast worden op de inkoop van kennisintensieve diensten, zoals die van ingenieurs en architecten. NLingenieurs en de BNA hebben dat meerdere malen en via diverse kanalen bij de VNG aangegeven en wilde samen om tafel te komen tot heldere uniforme voorwaarden, die passen bij de markt.

Die gezamenlijkheid heeft VNG, volgens de twee partijen, laten vallen. “Dit is ook nog eens tegen de wens van de rijksoverheid om inkoopvoorwaarden samen met het bedrijfsleven op te stellen.”

VNO-NCW overweegt haar medewerking te onthouden aan de inkoopvoorwaarden. BNA en NLingenieurs voorzien in de toekomst veel discussies tussen marktpartijen en gemeenten bij aanbestedingen waar deze voorwaarden worden voorgeschreven.

BNA en NLingenieurs hebben bij VNG benadrukt dat een regeling als de DNR of de ABAA-DNR (opgesteld door de Rijksgebouwendienst) een veel betere aanpak is. Diverse gemeenten maken reeds gebruik van speciaal op onze branche toegesneden voorwaarden.

De ingenieurs en architecten roepen nu de individuele gemeentes op om een voorbeeld te nemen aan collegagemeentes, de RGD en de Rijksoverheid en niet aan de VNG. “VNG zadelt haar leden op met extra werk en kosten. Er zijn al gemeentes die hebben aangegeven het model inkoopvoorwaarden van VNG niet te zullen toepassen op ingenieurs- en architectendiensten. De verwachting is dat er vele zullen volgen”,  

Over Auteur

Avatar

3 reacties

 1. Avatar

  Ik kan geen oordeel geven over de moeilijkheidsgraad, of de noodzaak van afwijken van de normale normen, bij de inkoop van complexe intellectuele diensten.
  Wel heb ik zo het idee, dat zowel architecten-en ingenieursbureau’s, als ook de VNG denken de wijsheid in pacht te hebben. De eerste groep denkt dat als vanouds, en de VNG luistert steeds minder naar de achterban, de uiteindelijke werkgever. Op dit moment hebben we een bestuur, dat behoorlijk arrogant is. En dan krijg je zoiets zoals hierboven beschreven. Tja…..

 2. Avatar

  Toch zie ik er de voordelen wel van om ook architectenbureaus aan voorwaarden te binden. Nog veel te vaak komt het voor dat er laag wordt ingeschreven om de klus binnnen ta halen en dat gaande het traject de kosten de pan uit vliegen. Juist bij ” intelectuele diensten” zijn de kosten altijd moeilijk in de hand te houden. Wat is er op tegen om daar goede en heldere voorwaarden over af te spreken.
  Kennelijk willen de architecten zich niet conformeren aan duidelijke afspraken.

 3. Avatar

  Wederom weet de VNG niet wat er bij de achterban leeft. Keer op keer slaat men de plank mis.Het wordt tijd dat de VNG grondig wordt herzien.

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden