Plasterk wil meer en sneller herindelen

0

Minister Plasterk wil ‘de dynamiek rond herindelingen van onderop vergroten en zo een versnelling van het aantal herindelingen bereiken.’

De minister heeft een nieuw beleidskader voor de gemeentelijke herindelingen bepaald. De meest in het oog springende wijziging is de rol van de provincie; die wordt verruimd.

 

“Het kabinet heeft een voorkeur voor herindelingsvoorstellen die op de steun van alle betrokken gemeenten kunnen rekenen. Herindelingsadviezen van onderop, die bij gemeenten zelf vandaan komen, worden daarom door het kabinet toegejuicht”, aldus het beleidskader. “Wel wil het kabinet voorkomen dat herindelingsdiscussies tussen gemeenten jarenlang voortduren zonder reëel zicht op een bevredigende uitkomst. Provincies kunnen in dergelijke gevallen en in gevallen waar naar het oordeel van de provincie urgente problemen spelen die alleen opgelost kunnen worden met een herindeling, het initiatief nemen in het gesprek over versterking van de gemeentelijke bestuurskracht en wanneer nodig zelf een arhi-procedure starten.”

 

Volgens de minister pas de ruimere rol van de provincie bij ‘de algemene verantwoordelijkheid die de provincies hebben voor de kwaliteit van het lokaal bestuur.’

 

Draagvlak

Een andere belangrijke verandering is het draagvlakcriterium bij een herindeling. De minister erkent dat draagvlak een belangrijk criteium is en een zo groot mogelijk draagvlak de meest gewenste situatie is. “Maar dit betekent niet dat unanimiteit bij gemeentebesturen (of inwoners) voor het kabinet vereist is om een herindelingsadvies over te nemen.”

Het kabinet wil voorkomen dat er een soort van veto-situatie ontstaat. Één ‘onwillende’ gemeente kan en mag niet een herindeling in de weg staan die voor andere gemeenten van groot belang is of die de regionale bestuurskracht zal versterken. “Het draagvlak voor een herindeling wordt door het kabinet daarom vanuit de regionale opgave en verhoudingen bekeken. Het kabinet kijkt dus niet alleen naar het draagvlak bij de direct betrokken gemeenten en hun inwoners, maar ook naar de opvatting van de provincie en de buurgemeenten.”

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden