Quotumregeling banenafspraak actief in 2018: dit houdt het in

0

Het doel om 6500 banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking is in 2016 door overheidswerkgevers niet behaald. Daarom wordt per 1 januari 2018 de quotumregeling actief. De feiten op een rij: wat houdt die regeling precies in? En wat betekent het voor gemeenten als werkgever? 

Het kabinet en de sociale partners hebben in het Sociaal Akkoord van 2013 afspraken gemaakt over het creëren van extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Volgens dat akkoord zouden werkgevers 125.000 extra banen gaan creëren die in 2026 gerealiseerd moeten zijn, verdeeld over de marktsector (100.000 banen) en bij de overheid (25.000 banen).

Die afspraak is vastgelegd in de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. In 2016 hebben overheidswerkgevers te weinig arbeidsgehandicapten in dienst genomen en het afgesproken aantal banen is niet gehaald. In plaats van de beoogde 6500 banen zijn er 3600 banen gerealiseerd. Daarom wordt vanaf 1 januari 2018 de quotumregeling actief.

Quotumpercentage

De quotumregeling houdt in dat er per overheidswerkgever, waaronder gemeenten, wordt bekeken of deze voldoende banen heeft gerealiseerd en aan de verplichting heeft voldaan. Voor 2018 is het quotumpercentage vastgesteld op 1,93. Dat percentage geeft aan hoeveel werknemers uit de doelgroep een werkgever in dienst moet hebben om aan de banenafspraak te voldoen en stijgt ieder jaar tot 2023. Dit geldt alleen voor overheidswerkgevers die 25 of meer werknemers in dienst hebben. Dat aantal wordt uitgedrukt in verloonde uren. UWV zal vaststellen welke werkgevers onder de regeling vallen en verstuurt in het eerste kwartaal van 2018 bericht hierover.

Heffing

Als een werkgever niet voldoet aan het quotum volgt een heffing van 5000 euro per niet ingevulde baan. Een baan is in dit geval 25,5 verloonde uren per week. Arbeidsplaatsen met minder uur? Ook die tellen naar rato mee. Die heffingen worden trouwens nog niet in 2018 opgelegd. Dat gebeurt pas voor het eerst in 2019 over datzelfde jaar, waardoor de eerste boetes mogelijk pas in 2020 volgen. Hierdoor krijgen werkgevers de tijd om in 2018 het aantal banen nog in te vullen naar het quotum.

Goed om te weten: gemeentelijke werkgevers hebben als taak om 2.625 banen tot en met eind 2018 te creëren. Tot en met 2023 zijn dat er trouwens 5.250. Als er in 2018 door overheidswerkgevers collectief wordt gezorgd voor voldoende banen, dan stopt de regeling en gaat de banenafspraak weer gelden.

Knelpunten

De VNG stuurde recent een brief aan hun leden over wat de activering van de quotomregeling voor gemeentelijke werkgevers betekent. Het Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO) komt in december met een plan van aanpak dat wordt aangeboden aan het kabinet en de Tweede Kamer. Daarin is veel aandacht voor het uitvoeren van de activiteiten die resulteren in meer banen bij overheidswerkgevers en de knelpunten.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden