Opinie Gebruikersgroep voor ‘open doorbraak’

0

Vooral gemeenten lopen achter als het gaat om open standaarden. Dat is te meer opvallend omdat het belang hiervan door velen wel wordt onderschreven.

– COLUMN –

Vandaag, 13 december,  wordt de vierde Bestuurstafel van dit jaar gehouden (naschrift redactie 13 december 14:30: de bestuurstafel is verplaatst naar eind januari) Het zijn bijeenkomsten waarbij bestuurders, I&A-coördinatoren van overheidsorganisaties en leveranciers van open en gesloten software, (mogelijke) doorbraken benoemen die een impuls moeten geven aan de uitvoering van het actieplan Nederland Open in Verbinding (NOiV).

Gebruikersgroep ODF

Zo werden eerder dit jaar het 'Leveranciers Manifest Open Standaarden' en de 'Marktplaats hergebruik' als doorbraak gelanceerd. De jongste doorbraak is de oprichting van een gebruikersgroep rondom de open standaard ODF (OpenDocument Format), op 8 november in de raadszaal van het stadhuis in Gouda.

Directe aanleiding voor het ontstaan van de gebruikersgroep was de Bestuurstafel van 19 april, waarin Paul Rekveld (hoofd I&A bij de gemeente Gouda) de onduidelijkheid over de te implementeren ODF-versie bij gemeenten op tafel legde. Als antwoord werd hij uitgenodigd zelf actie te ondernemen.

Rekveld liet er bepaald geen gras over groeien en mede dankzij zijn inspanning kwam uiteindelijk de gebruikersgroep tot stand. De groep wil een plek bieden voor de uitwisseling van kennis en ervaringen met betrekking tot de implementatie van ODF. Daarnaast wil het dienen als platform voor vraagbundeling en wil het een aanspreekpunt zijn voor een succesvolle samenwerking met softwareleveranciers.

Tweederde

De oprichting van een gebruikersgroep rondom ODF is minder vreemd dan het lijkt. Immers, in het actieplan NOiV is de implementatie van ODF (actielijn 6) benoemd tot een van de speerpunten van het Nederlandse beleid rondom open standaarden en open source software. Dat heeft er inmiddels toe geleid dat binnen de overheid de standaard breed wordt ondersteund. Zo bleek uit de NOiV Monitor van eind 2009  (in pdf) dat de ondersteuning van ODF onder alle overheidsorganisaties vorig jaar gestegen is tot 66%, tegen 28% in 2008. 

Doorbraak

Uit de Monitor 2009 werd ook duidelijk dat het met name de waterschappen (64%) en gemeenten (59%) zijn die achteraan lopen wat betreft die ondersteuning van ODF. Opvallend, temeer omdat respondenten vanuit deze domeinen in de jaarlijkse rondvraag ook aangaven gesloten standaarden in meer of mindere mate te ervaren als een (grote) belemmering ten aanzien van interoperabiliteit en leveranciersonafhankelijkheid.

Dat betekent dat waarschijnlijk het belang wel wordt gezien, maar dat niet altijd even goed duidelijk is welke stappen gemaakt moeten worden rondom ODF. Mogelijk dat de onlangs opgerichte gebruikersgroep hierin een rol kan spelen, en ook bij gemeenten en waterschappen een (open) doorbraak kan bewerkstelligen. Mijn zegen hebben ze in ieder geval…

Volg Gemeente.nu via Twitter >>

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden