Gemeentefinanciën openbaar via databank

0

Provincie Overijssel maakt de financiële gegevens van alle Overijsselse gemeenten toegankelijk. Via de databank Gemeentefinanciën kunnen burgers inzicht krijgen in de financiële positie van deze gemeenten, meldt Vechtdal fm.

Gedeputeerde Monique van Haaf: “Met deze databank geven we niet alleen invulling aan de overweging uit het rekenkamerrapport, maar bieden we iedere belangstellende inzicht in de financiële positie van Overijsselse gemeenten.” Eén van de overwegingen in het rekenkamerrapport ging over het proactief faciliteren van contact tussen gemeenten onderling om gegevens en best practices uit te wisselen.

De financiële gegevens die in de databank zijn opgenomen, zijn afkomstig uit of afgeleid van de door de raden vastgestelde begrotingen en jaarrekeningen. Gemeenten zijn verplicht om deze stukken toe te sturen aan de provincie op basis van de gemeentewet.

De databank Gemeentefinanciën is een uitgebreider en modern vervolg op de Belastingspecial en geeft onder andere inzicht in de financiële kengetallen, het exploitatiesaldo, de gemeentelijke woonlasten of de vermogenspositie. Daarnaast is de databank in ontwikkeling en zal de komende jaren verder worden gevuld. De komende tijd presenteert de provincie Overijssel de databank aan verschillende partijen en betrekt hun adviezen bij de verdere ontwikkeling.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden